Prace przy portalu

W szybkim tempie postępują prace przy portalu wejściowym do kaplicy. W tym tygodniu powstały głowice filarów oraz tympanon na łukowym zamknięciu ściany nad wejściem. Dekoracja tympanonu wykonana jest z kamienia wapiennego i posiada ceramiczną intarsję w kształcie krzyża z cegły przepałowej. Kamień ułożony jest w … Czytaj dalejPrace przy portalu

Powstaje portal kaplicy

Rozpoczęły się prace przy frontowej ścianie elewacji kaplicy. W pierwszej kolejności wykonywany jest portal wejściowy. Jego forma nawiązuje do tradycyjnych portali gotyckich – przez symetryczne schodkowe wysunięcia pilastrów kolumnowych zwieńczone półkolistymi łukami. Portal utrzymany jest jednak w stylistyce współczesnej, z motywami podobnymi do motywów wykonanych … Czytaj dalejPowstaje portal kaplicy

Montaż hełmu wieży głównej

Dzisiaj wykonywana była jedna z najtrudniejszych operacji w całej historii budowy. Na szczycie wieży głównej mocowany był hełm wieży wraz z krzyżem wieńczącym. Podstawowa trudność polegała na ograniczonych możliwościach manewrowych dźwigu podnoszącego hełm wynikających z konfiguracji terenu, istniejących budynków (w tym budowanego kościoła) oraz maksymalnej … Czytaj dalejMontaż hełmu wieży głównej

Montaż krzyża i elementów hełmu wieży głównej

Dziś przeniesiono elementy korpusu hełmu stojące dotychczas w przestrzeni nawy na zewnątrz w celu skręcenia ich oraz docelowego zamontowania i spawania krzyża wieńczącego przed podniesieniem całości na płytę wieży. Zamocowano też w górnej części hełmu belki stalowe służące do podniesienia całej konstrukcji hełmu. Konieczne było … Czytaj dalejMontaż krzyża i elementów hełmu wieży głównej