header
Strona główna divider Informacje divider Msze św.i nabożeństwa
small_arrowNawigacja
· Strona główna
· Informacje
· Msze św.i nabożeństwa
· Kancelaria
· Sakramenty
· Galeria zdjęć
· Duszpasterze

· Wspólnoty i grupy
· Rada Duszpasterska
· Duszpasterstwo Akademickie
· Współpracownicy
· Kontakt
· Konto bankowe
 Informacje

INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

IV Niedziela Zwykła

25 stycznia 2015 r.  1. W dniu wczorajszym zakończyliśmy wizytę duszpasterską. W naszej parafii jest około 4770 domów. W ciągu miesiąca sześciu kapłanów odwiedziło 2.667 mieszkań czyli 55,9%, nie odwiedzono 2.103 domy, co stanowi 44,1%. W stosunku do poprzedniego roku frekwencja przyjmujących spadła o ponad 1 %, czyli przyjęto nas w prawie 100 mieszkaniach mniej. Wszystkim, którzy zaprosili nas do domów, wspólnie się modlili, dzielili swoimi problemami, często też proponowali poczęstunek, serdecznie dziękujemy. W przypadku domów nieodwiedzonych czasami dotyczy to rodzin deklarujących przynależność do innego wyznania lub religii, a także pustych, niezasiedlonych od lat mieszkań ale głownie coraz liczniejszych w naszej parafii stancji. W wielu blokach stanowią one większość mieszkań, a w skali całej parafii już prawie jedną czwartą i liczba ich ciągle wzrasta. Niestety także są także sytuacje, gdy rodzina, chociaż deklarująca w niektórych okolicznościach wiarę, zwłaszcza w razie potrzeby załatwienia spraw sakramentalnych i kancelaryjnych (chrzest, pogrzeb, zaświadczenie dla chrzestnego), nie życzy sobie obecności księdza. Wizyta duszpasterska potwierdza oficjalne dane, podawane nam przez Urząd Skarbowy przy okazji naliczania podatku od wiernych, że nasza parafia wyludnia się, tak jak zresztą cały LSM. 15 lat temu było w niej zameldowanych ponad 12.400 osób. Obecnie liczba zameldowanych spadła poniżej 10:000. Ubyło zatem prawie 2.500 zameldowanych. Faktyczna liczba osób zamieszkałych na stałe jest jeszcze mniejsza. Parafianom dziękujemy za ofiary składane przy okazji wizyty. Po odliczeniu kosztów związanych z organizacją wizyty, na potrzeby parafii wpłynęło w gotówce 149:450 zł., 20 funtów, 220 euro i 400 dolarów. Niektórzy przekazali swoje ofiary bezpośrednio na konto bankowe. Ich dokładną sumę poznamy dopiero po zakończeniu miesiąca. Jak wszyscy wiemy, będą one przeznaczone na trwającą budowę nowego kościoła. W związku z tym, nadal gorąco prosimy o modlitwę w tej intencji. Cieszymy się, że osoby związane z parafią poruszały z zainteresowaniem ten temat i okazywały, mimo trudności materialnych, dużą ofiarność. Zachęcamy do modlitwy w intencji wszystkich chorych, samotnych, dotkniętych nałogami, rodzin skłóconych, rozbitych małżeństw, które spotykaliśmy w tych dniach. Ciągle niepokoi zawłaszcza wzrastająca liczba osób rozwiedzionych, związanych tylko ślubem cywilnym, a nie mających przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa sakramentalnego oraz tzw. wolnych związków. Podczas wizyty zapisaliśmy też na listę osób, które będą odwiedzane w Pierwsze Piątki Miesiąca z posługą sakramentalną kilkunastu kolejnych chorych i starszych. Dziękujemy też rodzinom, które zadeklarowały chęć przyjęcia w swoich domach młodzieży, która przybędzie na Światowe Dni Młodzieży w 2016 r. Brakuje nam jeszcze pewnej liczby miejsc do minimalnej ilości jaką powinniśmy przyjąć, dlatego prosimy nadal o deklaracje ugoszczenia w następnym roku tych młodych ludzi.
  1. Starszych i samotnych zapraszamy w czwartek do świetlicy o godz. 16:00.
  1. Studentów zapraszamy na Mszę Świętą akademicką w środę, o godz. 19:30.
  1. Następna niedziela to I-sza niedziela miesiąca – zmiana tajemnic różańcowych o godz. 11:00, a o 11:30 Msza Św. w intencjach różańcowych
  1. W związku z zakończeniem kolędy powracamy do zwyczajnych dyżurów w kancelarii w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 16:30-18:00.
  1. Od dzisiejszej niedzieli rozpoczynają się w naszej parafii katechezy dla dorosłych i młodzieży. Pierwsza katecheza dziś o godz. 20:00. Następne w poniedziałki i czwartki o godz. 19:00.
  1. W ostatnim tygodniu zmarła:

- śp. Marianna Sobiech, z ul. Wapiennej, lat 69. Pogrzeb odbył się na cmentarzu na Majdanku.

Pomódlmy się o jej i naszych bliskich wieczne zbawienie: Wieczny odpoczynek…
--> Informacje z poprzedniego tygodnia