IV Niedziela Zwykła

Posted on

INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

IV Niedziela Zwykła

28 styczna 2018 r.

  1. W piątek, 2 lutego Święto Ofiarowania Pańskiego (Matki Bożej Gromnicznej). Msze święte z poświęceniem świec o godz. 7.00, 9.00, 16.30, 18.00. To święto od kilku lat obchodzone jest jako dzień życia konsekrowanego, którego zadaniem jest zwrócenie uwagi na rolę zakonów w Kościele.
  2. W tym tygodniu przypadają pierwszy Czwartek, pierwszy Piątek i pierwsza Sobota miesiąca.

– w czwartek adoracja z modlitwa o powołania o godz. 17.30.

– Pierwszopiątkową spowiedź rozpoczniemy po południu od godz. 16.00, o godz. 16.30 Msza Św. z udziałem dzieci. Po Mszy o 18.00 nabożeństwo eucharystyczne ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.

– w sobotę adoracja eucharystyczna, przygotowana przez Legion Maryi, po wieczornej Mszy.

  1. We wtorek po Mszy Świętej o godz. 18.00 spotkanie Czcicieli Serca Pana Jezusa.
  2. Starszych i samotnych zapraszamy w czwartek do świetlicy o godz. 16.00.
  3. Studentów zapraszamy na Mszę Świętą akademicką w środę, o godz. 19.30.
  4. W związku z zakończeniem kolędy powracamy do zwyczajnych dyżurów w kancelarii w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 16.30-18.00.
  5. W tym tygodniu zakończyliśmy wizytę duszpasterską. W naszej parafii jest 4860 domów. W ciągu miesiąca czterech kapłanów odwiedziło 2.480 mieszkań czyli 51%, nie odwiedzono 2.380 domy, co stanowi 49%. W stosunku do poprzedniego roku frekwencja przyjmujących spadła o ponad prawie 2,5 %. Wszystkim, którzy zaprosili nas do domów, wspólnie się modlili, dzielili swoimi problemami oraz interesowali problemami parafii, a zwłaszcza budową kościoła, serdecznie dziękujemy. W przypadku domów nieodwiedzonych, czasami dotyczy to rodzin deklarujących przynależność do innego wyznania lub religii oraz niewierzących. Największą część nieodwiedzonych mieszkań stanowią stancje –ponad 1500 oraz ponad 200 domów pustych. W wielu blokach stancje stanowią już większość mieszkań. Niestety także są także sytuacje, gdy rodzina, chociaż deklarująca w niektórych okolicznościach wiarę, zwłaszcza w razie potrzeby załatwienia spraw sakramentalnych i kancelaryjnych (chrzest, pogrzeb, zaświadczenie dla chrzestnego), nie życzy sobie obecności księdza. Wizyta duszpasterska potwierdza oficjalne dane, podawane nam przez Urząd Skarbowy przy okazji naliczania podatku od wiernych, że nasza parafia wyludnia się. 18 lat temu było w niej zameldowanych ponad 12.200 osób. Obecnie liczba zameldowanych spadła do 9300 osób. W stosunku do ubiegłego roku ubyło kolejne 200 osób. Faktyczna liczba zamieszkałych na stałe jest jeszcze mniejsza i wynosi niecałe 8000 osób, z czego katolików około 7500.  Parafianom dziękujemy za ofiary składane przy okazji wizyty. Po odliczeniu kosztów związanych z organizacją wizyty, na potrzeby parafii wpłynęło w gotówce 143.925 zł. oraz 20 funtów brytyjskich. Niektórzy przekazali swoje ofiary bezpośrednio na konto bankowe. Ich dokładną sumę poznamy dopiero po zakończeniu miesiąca. Jak wszyscy wiemy, będą one przeznaczone na trwającą budowę nowego kościoła. Podczas wizyty zapisaliśmy też na listę kolejne osoby, które będą odwiedzane w Pierwsze Piątki Miesiąca z posługą sakramentalną.
  6. W ostatnim czasie odeszli z naszej wspólnoty:

śp.  Grażyna Kloc z ul. Sowińskiego 51, lat 60, pogrzeb odbył się na cmentarzu przy ul. Lipowej. Msza w miesiąc po śmierci będąca darem uczestników pogrzebu  22 lutego o godz. 7.00.

śp.  Roman Kuropatnicki z ul. Głębokiej 4, lat 73, pogrzeb odbył się na cmentarzu na Majdanku. Msza w miesiąc po śmierci będąca darem uczestników pogrzebu  21 lutego o godz. 7.30.

Pomódlmy się o ich i naszych bliskich wieczne zbawienie: Wieczny odpoczynek…