Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej

Posted on

INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej

31 maja 2018 r.

  1. W dzisiejszą Uroczystość Bożego Ciała Msze o godz. 7.00, 9.00 – po niej wyruszy procesja. Kolejna Msza po zakończeniu procesji oraz wieczorna Eucharystia o godz. 19.00. Trasa procesji będzie przebiegała tak jak w ubiegłym roku. Początek tradycyjnie ul. Zachodnią i Chmielewskiego a następnie ul. Glinianą, Sowińskiego, Nowomiejską do ul. Nadbystrzyckiej.
  2. Taca z dzisiejszego dnia przeznaczona jest na Centrum Jana Pawła II. Po Mszach i procesji rozprowadzane będą cegiełki na budowę naszego nowego kościoła.
  3. Wieczorem w dzień Bożego Ciała, zgodnie z kilkunastoletnią tradycją, na Placu Zamkowym odbędzie się ewangelizacyjny XV Koncert Chwały pod hasłem „Owocem Ducha jest miłość”. Początek koncertu o godz. 19.30. Wśród wykonawców Krzysztof, Piotr i Wojciech Cugowscy, Gospel Rain i 100-osobowy Chóru dla Jezusa. Centralnym punktem spotkania będzie adoracja eucharystyczna.
  4. W związku z wejściem w życie Dekretu Konferencji Episkopatu Polski dotyczącego ochrony danych osobowych, będącego konsekwencja wprowadzenia tzw. RODO, informujemy, że w praktyce kancelaryjnej jesteśmy zmuszeni do żądania okazania dokumentu tożsamości przez osoby chcące uzyskać jakikolwiek dokument zawierający dane osobowe (świadectwo chrztu, małżeństwa, potwierdzenie wygłoszenia zapowiedzi, zaświadczenie dla rodziców chrzestnych itp.). Dokumenty te mogą uzyskać tylko osoby, których one dotyczą.  Wyjątek stanowią rodzice małoletnich, którzy mogą otrzymać świadectwo chrztu swoich niepełnoletnich dzieci. Inne osoby mogą otrzymać taki dokument tylko po okazaniu pisemnego pełnomocnictwa od osoby zainteresowanej. Nie dotyczy to zaświadczeń dla rodziców chrzestnych, które można uzyskać tylko po osobistym stawiennictwie.
  5. Na jutrzejszy piątek Arcybiskup Metropolita udzielił w całej archidiecezji dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.