XXX Niedziela Zwykła

Posted on

INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

XXX Niedziela Zwykła

27 października 2019 r.

  1. W najbliższą piątek, 1 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych – dzień radości Kościoła, w którym oddajemy cześć wszystkim, którzy już osiągnęli chwałę zbawionych. Msze Święte w naszym kościele tak jak niedziele w okresie wakacyjnym, czyli o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30 i 19.00. Jest to jednocześnie Pierwszy Piątek Miesiąca. Na cmentarzach przy ul. Lipowej, Unickiej i na cmentarzu komunalnym  na Majdanku Msze św. z procesją żałobną rozpoczną się o godz. 12.00.
  2. W sobotę, 2 listopada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, dzień modlitw za tych, którzy czekają jeszcze na pełnię świętości, dokonując oczyszczenia i wydoskonalenia swej miłości w czyśćcu. Msze w tym dniu 7.00, 9.00 i 18.00.
  3. Przypominamy, że w Uroczystość Wszystkich Świętych oraz w Dzień Zaduszny możemy uzyskać i ofiarować za zmarłych łaskę odpustu zupełnego. Warunkiem jest stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego, przyjęcie Komunii Świętej, odmówienie w kościele lub kaplicy Wyznania Wiary, Ojcze Nasz i dowolnej modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego oraz nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych.
  4. Do czwartku zapraszamy na nabożeństwa różańcowe a od 1 listopada na wypominki. Odprawiać je będziemy w uroczystość Wszystkich Świętych i wszystkie niedziele listopada o godz. 18.30, w dni zwykłe o godz. 17.30. Kartki prosimy przynosić do zakrystii.
  5. Za tydzień pierwsza niedziela – zmiana tajemnic różańcowych o godz. 11.00.
  6. Za tydzień przed kościołem zbiórka ofiar do puszek w ramach akcji organizowanej przez stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie na rzecz chrześcijan w krajach, gdzie są prześladowani.
  7. Prosimy o pomoc w zakończeniu jesiennej zbiórki ofiar na budowę kościoła.
  8. Prasa katolicka. Do Gościa Niedzielnego dołączona płyta z filmem Cud w Lourdes o św. Bernadetcie. Cena gazety 6 zł.
  9. W ostatnim czasie odeszły z naszej wspólnoty:

– śp. Wiesława Dąbrowska-Kowalska, z ul. Glinianej 5, lat 90, pogrzeb odbędzie się w poniedziałek, 28 października o godz. 12.00 na cmentarzu przy ul. Lipowej. Msza w miesiąc po śmierci przewidziana jako dar uczestników pogrzebu 22 listopada o godz. 7.00.

– śp. Jadwiga Janiszewska, z ul. Nadbystrzyckiej 89, lat 82, pogrzeb odbędzie się w poniedziałek, 28 października o godz. 14.00 na cmentarzu przy ul. Lipowej. Msza w miesiąc po śmierci przewidziana jako dar uczestników pogrzebu 21 listopada o godz. 7.30.

Polećmy je i naszych bliskich zmarłych Bożemu Miłosierdziu: Wieczny odpoczynek