III Niedziela Zwykła

Posted on

INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

III Niedziela Zwykła

26 styczna 2020 r.

  1. Najbliższa niedziela, 2 lutego to Święto Ofiarowania Pańskiego (Matki Bożej Gromnicznej). To święto obchodzone jest również jako dzień życia konsekrowanego, którego zadaniem jest zwrócenie uwagi na rolę zakonów w Kościele. Jest to jednocześnie pierwsza niedziela miesiąca. Zmiana tajemnic różańcowych o godz. 11.00.
  2. W tym tygodniu przypada również pierwsza Sobota miesiąca. Adoracja eucharystyczna, przygotowana przez Legion Maryi, po wieczornej Mszy.
  3. Starszych i samotnych zapraszamy w czwartek do świetlicy o godz. 16.00.
  4. Studentów zapraszamy na Mszę Świętą akademicką w środę, o godz. 19.30. Msza będzie odprawiona w intencji pomyślnej sesji egzaminacyjnej.
  5. Spotkanie opłatkowe dla pielgrzymów grupy nr 2 na Jasna Górę z sierpnia 2019 r. odbędzie się w parafii pw. św. Józefa w Lublinie w dniu 2 lutego br. Rozpocznie się Mszą św. o godz. 17.00.
  6. W związku z zakończeniem kolędy powracamy do zwyczajnych dyżurów w kancelarii w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 16.30-18.00.
  7. W tym tygodniu zakończyliśmy wizytę duszpasterską. W naszej parafii jest 4847 domów. W ciągu miesiąca czterech kapłanów odwiedziło 2.331 mieszkań czyli 48,1%, nie odwiedzono 2.516 domów, co stanowi 51,9%. W stosunku do poprzedniego roku frekwencja przyjmujących spadła po raz kolejny o ponad 1 %. Wszystkim, którzy zaprosili nas do domów, wspólnie się modlili, dzielili swoimi problemami oraz interesowali problemami parafii, a zwłaszcza budową kościoła, serdecznie dziękujemy. W przypadku domów nieodwiedzonych, czasami dotyczy to rodzin deklarujących przynależność do innego wyznania lub religii oraz niewierzących. Największą część nieodwiedzonych mieszkań stanowią stancje – ponad 1800 oraz liczne domy puste. W wielu blokach stancje stanowią już zdecydowaną większość mieszkań. Niestety także są także sytuacje, gdy rodzina, chociaż deklarująca w niektórych okolicznościach wiarę, zwłaszcza w razie potrzeby załatwienia spraw sakramentalnych i kancelaryjnych (chrzest, pogrzeb, zaświadczenie dla chrzestnego), nie życzy sobie obecności księdza. Wizyta duszpasterska potwierdza oficjalne dane, podawane nam przez Urząd Skarbowy przy okazji naliczania podatku od wiernych, że nasza parafia wyludnia się. 20 lat temu było w niej zameldowanych ponad 12.200 osób. Obecnie liczba zameldowanych spadła poniżej 9000 osób. W stosunku do ubiegłego roku ubyło kolejne 200 osób. Faktyczna liczba zamieszkałych na stałe jest jeszcze mniejsza i wynosi niecałe 7000 osób. Parafianom dziękujemy za ofiary składane przy okazji wizyty. Na potrzeby parafii wpłynęło w gotówce 139.130 zł. i 20 euro. Niektórzy przekazali swoje ofiary bezpośrednio na konto bankowe. Ich dokładną sumę poznamy dopiero po zakończeniu miesiąca. Jak wiemy, będą one przeznaczone na trwającą budowę nowego kościoła. Podczas wizyty zapisaliśmy też na listę kolejne osoby, które będą odwiedzane w pierwsze piątki miesiąca z posługą sakramentalną.
  8. Prasa katolicka.
  9. W ostatnim czasie odszedł z naszej wspólnoty:

śp. Janusz Waciński, ul. Muzycznej 7, lat 77, pogrzeb odbył się na cmentarzu przy ul. Lipowej. Msza w miesiąc po śmierci będąca darem uczestników pogrzebu 21 lutego o godz. 7.30.

Pomódlmy się o jego i naszych bliskich wieczne zbawienie: Wieczny odpoczynek…