V Niedziela Wielkiego Postu

Posted on

INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

V Niedziela Wielkiego Postu

29 marca 2020 r.

 1. Od dzisiejszej niedzieli w naszej parafii miały się rozpocząć rekolekcje wielkopostne. Ze zrozumiałych względów jest to niemożliwe w tradycyjnej formie. Msze zaplanowane na ten czas, czyli od poniedziałku do środy, wraz zamówionymi na określoną godzinę intencjami, zostaną odprawione według tradycyjnego porządku tj. o godz. 7.00, 9.00, 16.30 i 18.00. W te dni będzie też dyżur w konfesjonale: rano od godz. 7.00 do 11.00 i popołudniu od godz. 16.00 do 19.00.
 2. W związku z zaostrzeniem zasad dotyczących zgromadzeń, wydanych przez władze państwowe i potwierdzonych przez Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, ograniczających liczbę uczestników do pięciu osób prosimy, aby w codziennych i niedzielnych Mszach Świętych uczestniczyli tylko przedstawiciele rodzin, które zamówiły intencje mszalne.
 3. Osobom chcącym skorzystać z sakramentu pokuty przypominamy, by stały w odpowiedniej odległości od siebie, a po spowiedzi i ewentualnie bardzo krótkiej modlitwie, opuszczały świątynię, dając możliwość wejścia do niej innym. Przypominamy, że również w tym czasie w kościele nie powinno być więcej jak pięć osób.
 4. Tych, którzy chcą się pomodlić przed Najświętszym Sakramentem prosimy, by w ciągu dnia, kiedy przedsionek kościoła jest otwarty, zwracali uwagę, by przebywało w nim jednocześnie nie więcej, niż dwie osoby. Wejście do wnętrza kościoła na czas trwania obostrzeń odbywa się tylko bocznymi drzwiami. Cały czas, trwa adoracja Najświętszego Sakramentu. Prosimy, by również w tym czasie we wnętrzu świątyni przebywało nie więcej, niż pięć osób.
 5. Zawieszamy sprawowanie Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej oraz wszelkich innych nabożeństw.
 6. W tym tygodniu przypadają pierwszy Czwartek, pierwszy Piątek i pierwsza Sobota miesiąca. Pierwszopiątkową spowiedź rozpoczniemy po południu od godz. 16.00 z zachowaniem wyżej wspomnianych zasad dotyczących ilości osób obecnych jednocześnie w świętymi.
 7. Chorych z posługa sakramentalną, odwiedzać będziemy tylko sytuacjach naglących na indywidualne zgłoszenia.
 8. Przypominamy, że można składać dary w postaci trwałej żywności oraz ofiary, które posłużą przygotowaniu paczek z pomocą świąteczną dla ubogich rodzin z naszej parafii.
 9. Prasa katolicka. Niedziela dostępna w zakrystii. Gość Niedzielny tylko w kioskach.
 10. Prosimy osoby, korzystające z naszej parafialnej strony internetowej oraz parafialnego profilu Facebooka, o drukowanie i umieszczanie informacji duszpasterskich na tablicach ogłoszeń na klatkach schodowych, tak by umożliwić dotarcie z wiadomościami z parafii do jak najliczniejszej grupy parafian.
 11. Niedzielna Msza Święta sprawowana w naszym kościele o godz. 11.30 będzie transmitowana na parafialnym Facebook’u pod tym linkiem a o 12.45 na stronie internetowej Kuriera Lubelskiego.
 12. Zasada ograniczająca ilość osób obecnych jednocześnie na mszy świętej dotyczy również mszy pogrzebowych. Wchodzą zatem w tym wypadku w grę tylko członkowie najbliższej rodziny. Osoby, które chciałyby wyrazić pamięć o bliskich zmarłych czy sąsiadach zachęcamy osobistej modlitwy, zwłaszcza w czasie pogrzebu, oraz do zamawiania w ich intencji mszy świętych.
 13. W ostatnim tygodniu zmarli:

śp. Teresa Zagojska, z ul. Muzycznej 7, lat 80, pogrzeb odbył się na cmentarzu przy ul. Lipowej. Msza w miesiąc po śmierci będąca darem rodziny 25 kwietnia o godz. 7.30.

śp. Wojciech Rąpała, z ul. Nadbystrzyckiej 55, lat 78, pogrzeb odbędzie w poniedziałek, 30 marca o godz. 14.00 się na cmentarzu na Majdanku.

śp. Marian Steć, z ul. Zachodniej 7, lat 61, pogrzeb odbędzie się w parafii Kock. Msza w miesiąc po śmierci zamówiona przez rodzinę 26 kwietnia o godz. 12.45.

Pomódlmy się o ich i naszych bliskich wieczne zbawienie: Wieczny odpoczynek….