II Niedziela Wielkanocna – święto Bożego Miłosierdzia

Posted on

INFORMACJE DUSZPASTERSKIE
II Niedziela Wielkanocna ‒ święto Bożego Miłosierdzia

19 kwietnia 2020 r.

1. Koronka do Miłosierdzia Bożego sprawowana dziś w kościele o godz. 15.00 będzie transmitowana na stronie internetowej i na parafialnym Facebooku. Zachęcamy do włączenia się w te modlitwę w domach.

2. W czwartek 23 kwietnia Uroczystość św. Wojciecha BM. Msze Święte o godz. 7.00, 7.30 i 18.00. W sobotę 25 kwietnia święto św. Marka Ewangelisty, dzień imienin ks. Marka. Msza w jego intencji o godz. 18.00.

3. Trwają prace przy budowie naszego nowego kościoła. Serdecznie dziękujemy za pomoc materialną, jak i modlitewną dla tego naszego wspólnego dzieła. Ze względu na stan epidemii niemożliwe jest na razie przeprowadzenie wiosennej zbiórki ofiar na budowę w blokach. Chętnych do wparcia tego dzieła zachęcamy do przekazywania ofiar na konto parafialne. Serdecznie przy tym dziękujemy za pomoc w utrzymaniu parafii przez datki składane do puszek w kościele i przekazywanych przelewami na konto. W sytuacji praktycznego braku ofiar na tacę, pozwalana nam to na ‒ przynajmniej częściowe ‒ regulowanie bieżących rachunków i opłat bez drastycznego uszczuplania oszczędności przeznaczonych na budowę.

4. Jak zapewne wiemy od poniedziałku 20 kwietnia obowiązywać będą nowe przepisy dotyczące ilości osób uczestniczących w liturgii. Biorąc pod uwagę powierzchnię naszej świątyni, we wnętrzu kościoła może być jednocześnie obecnych 20 osób. Wchodząc do wnętrza, prosimy zajmować zaznaczone miejsca, które zostaną wyznaczone w odpowiednich odległościach od siebie. Stojących na zewnątrz prosimy, jeżeli nie są członkami rodziny mieszkającej pod jednym dachem, o zachowanie dwumetrowych odstępów od siebie. Wszyscy uczestnicy poza kapłanami sprawującymi czynności liturgiczne mają obowiązek zakrywać usta i nos maseczką.

5. Do momentu przywrócenia normalnego stanu, pozwalającego na pełne uczestnictwo w liturgii wszystkim chętnym, obowiązuje dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii. Będziemy co tydzień transmitować niedzielne Msze o godz. 11.30 oraz udzielać Komunii Świętej w przerwach między mszami, począwszy od Eucharystii o godz. 8.30.

6. Po konsultacji z rodzicami postanowiliśmy przenieść uroczystość I-szej Komunii Świętej, która miała odbyć się w naszej parafii w maju, na termin jesienny. Jeżeli będzie to możliwe dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 7 i Szkoły Muzycznej przystąpią po raz pierwszy do tego sakramentu w sobotę 19 września.

7. Prasa katolicka. Podwójne numery (przeznaczone na święta i dzisiejszy dzień) Niedzieli i Gościa Niedzielnego dostępne są w zakrystii.

8. W ostatnim tygodniu zmarły:

– śp. Stanisława Grzechnik z ul. Glinianej 29, lat 90, pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 20 kwietnia o godz. 14.00 na cmentarzu przy ul. Lipowej. Msza w miesiąc po śmierci 16 maja o godz. 18.00.
– śp. Elżbieta Dębska z ul. Glinianej 29, lat 64, pogrzeb odbędzie się w poniedziałek, 20 kwietnia o godz. 12.00 na cmentarzu na Majdanku. Msza w miesiąc po śmierci 12 maja o godz. 7.30.

Pomódlmy się o ich i naszych bliskich wieczne zbawienie: Wieczny odpoczynek…