Prace przy portalu

W szybkim tempie postępują prace przy portalu wejściowym do kaplicy. W tym tygodniu powstały głowice filarów oraz tympanon na łukowym zamknięciu ściany nad wejściem. Dekoracja tympanonu wykonana jest z kamienia wapiennego i posiada ceramiczną intarsję w kształcie krzyża z cegły przepałowej. Kamień ułożony jest w dekoracyjne rzędy z elementami wpuszczonymi lub wysuniętymi poza lico muru.

Praca ta była niezwykle żmudna, gdyż oprócz odpowiedniego dopasowania cegieł i ich przycięcia należało starannie przygotować kamień. Był on cięty na bloki o konkretnych wymiarach a potem precyzyjnie ułożony „na sucho”. W ten sposób powstał wzór całej formy, która następnie była przenoszona na ścianę.

Tę niełatwą pracę, wymagającą dużego doświadczenia i umiejętności wykonuje (podobnie jak pozostałe skomplikowane prace murarskie na istniejących już wieżach) mistrz murarski pan Stanisław, który z dużą cierpliwością dopasowuje rozmaite  wiązania i układy cegieł i realizuje zaprojektowane kompozycje z kamienia. W pracy pomaga mu kilku pomocników, którzy przede wszystkim przygotowują materiał docinając i dopasowując wzory cegieł i kamieni, a także murując w łatwiejszych miejscach ścian.

W najbliższym czasie murowane będą kolejne łuki archiwolty portalu.