XXX Niedziela Zwykła

Posted on

INFORMACJE DUSZPASTERSKIE
XXX Niedziela Zwykła
25 października 2020 r.

1. W najbliższą niedzielę, 1 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych – dzień radości Kościoła, w którym oddajemy cześć wszystkim, którzy już osiągnęli chwałę zbawionych. Msze Święte w naszym kościele tak jak każdą niedzielę. Nawiązując do apeli władz państwowych oraz Episkopatu Polski, zachęcamy, by ze względu na sytuację epidemiczną rozłożyć w czasie wizyty na cmentarzach. Pamiętajmy, że istotą naszej pamięci o zmarłych jest przede wszystkim modlitwa, zarówno ta indywidualna, jak i wspólnotowa. Szczególną ku temu okazją w listopadzie są celebrowane przez Kościół nabożeństwa wypominkowe.

2. Przypominamy, że w Uroczystość Wszystkich Świętych oraz, z racji udzielonego w tym roku przez Penitencjarię Apostolską specjalnego pozwolenia, przez kolejne dni aż do końca listopada możemy uzyskać i ofiarować za zmarłych łaskę odpustu zupełnego. Warunkiem jest stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego, przyjęcie Komunii Świętej, odmówienie w kościele lub kaplicy Wyznania Wiary, Ojcze Nasz i dowolnej modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego lub też nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych. Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte, oraz wykluczając wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mając intencję kiedy to tylko będzie możliwe, spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny.

3. Do soboty zapraszamy na nabożeństwa różańcowe a od 1 listopada na wypominki. Odprawiać je będziemy w uroczystość Wszystkich Świętych i wszystkie niedziele listopada o godz. 18.30 a w dni zwykłe o godz. 17.30. Kartki prosimy przynosić do zakrystii.

4. Z racji Uroczystości Wszystkich Świętych zmiana tajemnic różańcowych została przeniesiona na kolejną niedzielę, 8 listopada.

5. Prasa katolicka przy wyjściu z kościoła.

6. W ostatnim czasie odeszły z naszej wspólnoty:

– śp. Zofia Kowalczyk, z ul. Nadbystrzyckiej 85, lat 95, pogrzeb odbył się w na cmentarzu na Majdanku. Msza w miesiąc po śmierci będąca darem uczestników pogrzebu 17 listopada o godz. 18.00.
– śp. Krystyna Sztejnbis, z ul. Pozytywistów 7, lat 74, pogrzeb odbył się w na cmentarzu na Majdanku. Msza w miesiąc po śmierci będąca darem uczestników pogrzebu 16 listopada o godz. 18.00.
– śp. Wacława Szydłowska, z ul. Glinianej 27, lat 80, pogrzeb odbył się w na cmentarzu przy ul. Unickiej. Msza w miesiąc po śmierci będąca darem uczestników pogrzebu 24 listopada o godz. 18.00, Msza zamówiona przez Kółko Różańcowe MB Fatimskiej 14 listopada o godz. 18.00 i Msze Święte gregoriańskie w miesiącu grudniu.
– śp. Marta Florek, z ul. Wapiennej 24h, lat 48, pogrzeb odbędzie się we wtorek, 27 października o godz. 12 na cmentarzu na Majdanku. Msza w miesiąc po śmierci przewidziana jako dar uczestników pogrzebu 27 listopada o godz. 7.30.

Polećmy je i naszych bliskich zmarłych Bożemu Miłosierdziu: Wieczny odpoczynek…