XXXI Niedziela Zwykła – Uroczystość Wszystkich Świętych

Posted on

INFORMACJE DUSZPASTERSKIE
Uroczystość Wszystkich Świętych (XXXI Niedziela Zwykła)
1 listopada 2020 r.

1. W poniedziałek, 2 listopada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, dzień modlitw za tych, którzy czekają jeszcze na pełnię świętości, dokonując oczyszczenia i wydoskonalenia swej miłości w czyśćcu. Msze w tym dniu 7.00, 9.00 16.30 i 18.00. Eucharystia o godz. 16.30 w intencji poleconych w wypominkach.

2. Zapraszamy na nabożeństwa wypominkowe. Odprawiać je będziemy w uroczystość Wszystkich Świętych i wszystkie niedziele listopada o godz. 18.30, w dni zwykłe o godz. 17.30. Kartki prosimy przynosić do zakrystii.

3. Oprócz niedzielnej Mszy o godz. 11.30 rozpoczęliśmy w tym tygodniu transmitować także wieczorne Msze w dni zwykłe wraz z poprzedzającym je nabożeństwem różańcowym za zmarłych. Transmisja dostępna na parafialnym profilu facebookowym oraz stronie internetowej.

4. Przypominamy, że w związku z rozpoczynającym się miesiącem listopadem – poświęconym w sposób szczególny modlitwie za zmarłych, Penitencjaria Apostolska ze względu na trwającą epidemię, wydała specjalny dekret dotyczący uzyskiwania odpustu zupełnego za zmarłych. Uzyskać go może wierny, który: znajduje się w stanie łaski uświęcającej; jest wolny od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu nawet powszedniego; przyjął Komunię Świętą; pomodlił się w intencjach, które poleca Ojciec Święty; wykonał czyn związany z odpustem. W tym roku może to być nawiedzenie cmentarz i połączona z tym modlitwa za zmarłych w dowolnie wybranym dniu miesiąca listopada (co będzie możliwe od wtorku). Takich dni można sobie wybrać 8 z całego miesiąca. Nie muszą to być jak dotychczas dni od 1 do 8 listopada i nie muszą to być dni następujące po sobie. W każdym z tych wybranych dni można uzyskać tylko jeden odpust zupełny. Albo innym czynem odpustowym może być pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy i odmówienie tam modlitwy „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga” w jednym dowolnie wybranym dniu listopada. Nie musi to być jak dotychczas dzień 2 listopada ale każdy może wybrać sobie w listopadzie jeden taki dzień.
Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święta (cmentarz, kościół, kaplicę), oraz wykluczając wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mając intencję kiedy to tylko będzie możliwe spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny.

5. W związku z zaostrzającym się stanem epidemii i apelami o pozostawanie osób starszych w domach prosimy o solidarność z osobami starszymi, zwłaszcza samotnymi z naszego sąsiedztwa, np. poprzez pomoc w zakupach, tak by nie musieli wychodzić z domu. Można też takie sytuacje zgłaszać do parafii. Postaramy się im zaradzić korzystając z pomocy harcerek z działającej przy parafii drużyny lub też, gdyby zaszła taka konieczność, my sami kapłani jesteśmy gotowi służyć taką pomocą.

6. Prosimy o gorącą modlitwę w intencji naszego Narodu. O ducha wzajemnego szacunku, pokój w sercach, ustanie agresji, odpowiedzialność za zdrowie i życie swoje i innych. W intencji chorych, personelu medycznego wszystkich służb, które dbają o nasze bezpieczeństwo. O tę modlitwę prosimy również my kapłani byśmy mogli służyć Wam, pomimo dotyczących także nas problemów zdrowotnych i wyłączających nas czasowo z pracy, posługą sakramentalną w naszej świątyni, a także, gdy zajdzie taka potrzeba, pożegnaniem naszych bliskich zmarłych na cmentarzach.

7. W tym tygodniu przypada Pierwszy Czwartek, pierwszy Piątek i pierwsza Sobota miesiąca. Spowiedź pierwszopiątkową rozpoczniemy od godz. 16.00, o godz. 16.30 dodatkowa Msza Święta z udziałem dzieci.

8. Za tydzień przełożona z dzisiejszej niedzieli – zmiana tajemnic różańcowych o godz. 11.00.

9. Ponawiamy zaproszenie do rodziców pragnących modlić się za wstawiennictwem Maryi w intencji swoich dzieci do włączenia się w kolejną już w naszej parafii, Różę Różańcową Rodziców. Szczegółowe informacje dostępne są na ulotkach wyłożonych na stoliku przy wyjściu z kościoła.

10. Za tydzień przed kościołem zbiórka ofiar do puszek w ramach akcji organizowanej przez stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie na rzecz chrześcijan w krajach, gdzie są prześladowani.

11. Prasa katolicka dostępna przy wyjściu z kościoła.

12. W ostatnim czasie odeszli z naszej wspólnoty:
– śp. Zygmunt Nakonieczny, z ul. Nowomiejskiej 6, lat 82, pogrzeb odbył się, na cmentarzu przy ul. Lipowej. Msza w miesiąc po śmierci będąca darem uczestników pogrzebu 28 listopada o godz. 18.00.
– śp. Mieczysław Woźniak, z ul. Jaworowskiego 11, lat 70, pogrzeb odbędzie się w czwartek, 5 listopada o godz. 10.00 na cmentarzu przy ul. Lipowej. Msza w miesiąc po śmierci przewidziana jako dar uczestników pogrzebu 29 listopada o godz. 12.45.
Polećmy ich i naszych bliskich zmarłych Bożemu Miłosierdziu: Wieczny odpoczynek…