Powstaje dach kościoła

Posted on

Trwają prace przy montażu elementów konstrukcyjnych więźby dachowej kościoła. W listopadzie zostały zamontowane murłaty na obwodzie dolnego wieńca nawy głównej. Każda krokiew oparta na tej murłacie mocowana jest niezależnie do żelbetowego wieńca pośredniego stanowiącego oparcie dla wyższej części dachu, który będzie miał formę wielobocznej kopuły zwieńczonej świetlikiem. Wykonywane są też zadaszenia nad łącznikami wież. Przy montażu od strony ul. Nowomiejskiej belki można było podawać ręcznie, od strony wąwozu zaś konfiguracja terenu uniemożliwiała taką pracę, dlatego belki podawane były przy użyciu dźwigu. Obecnie trwają prace przy deskowaniu krokwi.

Niezależnie od prac ciesielskich kontynuowane są prace przy ocieplaniu budynku kaplicy i murowaniu ozdobnych ścian zewnętrznych. Rozpoczęły się także prace związane z ułożeniem części instalacji elektrycznych, które znajdą się w wewnętrznych warstwach izolacyjnych ścian obecnie murowanych. W najbliższym czasie kontynuowane będą prace ciesielskie przy więźbie dachowej oraz murowe przy koronach ścian dochodzących do belek więźby oraz belek żelbetowych wewnątrz kościoła.