Główne wiązary dachu zamontowane!

Posted on

Wczoraj udało się zamocować główne wiązary dachowe z drewna klejonego. Stanowią one zasadniczą konstrukcję dachu oraz utrzymują stalowy pierścień, który będzie spinał wszystkie belki dachu oraz będzie podstawą pod okna doświetlające i zwieńczenie całości zadaszenia. Kolejne prace polegały będą na zamocowaniu pozostałych elementów nośnych połaci oraz konstrukcji przewidzianej na pierścieniu.