VII Niedziela Zwykła

Posted on

INFORMACJE DUSZPASTERSKIE
VII Niedziela Zwykła
20 lutego 2022 r.

1. Apel Metropolity Lubelskiego o modlitwę w intencji pokoju na Ukrainie

Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia!

Odpowiadając na zachętę Ojca świętego i apel przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski – proszę wszystkich diecezjan o modlitwę w intencji pokoju na Ukrainie. Zachęcam, aby najbliższy tydzień stał się szczególnym czasem solidarności z naszymi wschodnimi sąsiadami.

Wspominajmy ich w Modlitwie powszechnej. Niech miejscowe grupy i wspólnoty podejmą modlitwę w parafiach. Proszę również, aby przez najbliższy tydzień na zakończenie każdej Mszy Świętej odśpiewane były suplikacje o odsunięcie widma wojny, która zawsze niesie śmierć i zniszczenie.

W tym trudnym dziejowym momencie okażmy solidarność i jedność. Zewnętrznym wyrazem naszego zaangażowania będzie podświetlenie przez cały tydzień Wieży Trynitarskiej w Lublinie barwami Ukrainy.

Na czas podjętej modlitwy z serca błogosławię

Wasz biskup Stanisław

2. Dział ds. rodzinnej pieczy zastępczej MOPR w Lublinie poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych – czyli osób, które czują wewnętrzną potrzebę niesienia pomocy i są gotowe oddać dzieciom swój czas i serce. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobom samotnym, które m.in. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem – co powinny mieć potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia takich funkcji. Kandydaci powinni również zaświadczyć, że posiadają stałe miejsce zamieszkania w kraju, korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich, a także mogą zapewnić dzieciom odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe. Zainteresowanych zachęca się do nawiązania kontaktu z pracownikami Działu ds. rodzinnej pieczy zastępczej i asysty rodzinnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, którzy udzielą szczegółowych informacji w tej materii. Dane kontaktowe dostępne są na plakatach.

3. Prasa katolicka dostępna przy wyjściu z kościoła. Dla dzieci Mały Gość Niedzielny.

4. W ostatnim czasie zmarli:

– śp. Danuta Sudak z ul. Pozytywistów 4, lat 84, pogrzeb odbył się w Zamościu.
– śp. Danuta Bełtowska, z ul. Glinianej 2, lat 88, pogrzeb odbędzie się we wtorek, 22 lutego marca o godz. 12.00 na cmentarzu przy ul. Lipowej. Msza w miesiąc po śmierci przewidziana jako dar uczestników pogrzebu 16 marca o godz. 7.30.
– śp. Marian Błasiak, z ul. Głębokiej 8, lat 73, pogrzeb odbędzie się we wtorek, 22 lutego marca o godz. 13.00 na cmentarzu przy ul. Lipowej. Msza w miesiąc po śmierci przewidziana jako dar uczestników pogrzebu 24 marca o godz. 7.30.

Pomódlmy się o ich i naszych bliskich wieczne zbawienie: Wieczny odpoczynek….