Zamontowano krzyż nad nawą kościoła

Posted on

W mijającym tygodniu zamontowany został krzyż wieńczący dach nawy naszego nowego kościoła. Jest to równoramienny krzyż w kolorze turkusowym, ozdobiony mosiężnymi ćwiekami oraz oznaczony greckimi literami ΦΩΣ ΖΩΗ (FOS-ZOE).

To jeden z najstarszych znaków chrześcijańskich oznaczający „światło-życie” – postulat jedności między światłem, które otrzymujemy od Boga (w bożym Słowie i modlitwie) a naszym życiem – to jedność wiary i życia z wiary, realizująca się we wspólnocie Kościoła – w tym wypadku – we wspólnocie parafii.

Jest to także znak Chrystusa, w którego życiu najpełniej objawiło się światło miłości Boga i Jego zbawczego planu, dopełniającego się w Kościele. Jest on również wezwaniem do całkowitego oddania się Chrystusowi – Panu i Zbawicielowi, aby wraz z Nim – kierując się prawem życiodajnej śmierci – budować Kościół Żywy, poczynając od tego Kościoła, który jest w człowieku – za cenę umierania „starego człowieka”, poprzez wydanie siebie dla braci na wzór Ukrzyżowanego Pana i budowanie wspólnoty Kościoła przez nieustanne przekreślanie siebie, aż do zjednoczenia – na wzór Maryi – z Chrystusem w godzinie Krzyża – źródle życia dla całego Kościoła. Znak „FOS-ZOE” jest również znakiem mocy Ducha Świętego, która dokonuje w człowieku tego, co dla jego naturalnych sił jest niemożliwe – sprawia w nim jedność światła i życia.

Poniżej zdjęcia z warsztatu wykonującego krzyż oraz zdjęcia z montażu na dachu.

w genezie znaku wykorzystano materiały źródłowe ks. Franciszka Blachnickiego oraz artykuł ks. Tomasza Mocha