Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej

Posted on

INFORMACJE DUSZPASTERSKIE
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej
16 czerwca 2022 r.

1. W dzisiejszą Uroczystość Bożego Ciała Msze o godz. 7.00, 9.00 – po niej wyruszy procesja. Kolejna Msza po zakończeniu procesji oraz wieczorna Eucharystia o godz. 19.00. Procesję odprawimy, po dwuletniej przerwie, przechodząc ulicami parafii. Początek tradycyjnie ul. Zachodnią i Chmielewskiego a następnie ul. Glinianą, Sowińskiego, Nowomiejską do ul. Nadbystrzyckiej.

2. Taca z dzisiejszego dnia przeznaczona jest na Centrum Jana Pawła II. Po Mszach i procesji rozprowadzane będą cegiełki na budowę naszego nowego kościoła.

3. Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe. Odprawiamy je w dni zwykłe o godz. 17.30 oraz w niedziele i Boże Ciało o 18.30.

4. Wieczorem w dzień Bożego Ciała o godz. 20.00 odbędzie się na placu archikatedralnym Wieczór Chwały. Organizatorami są: Parafia Archikatedralna i Zespół Guadalupe.

5. Informujemy, że najbliższa niedziela będzie przedostatnią ze zwyczajny porządkiem Mszy świętych. Od 3 lipca Msze będziemy odprawiać już według porządku wakacyjnego tj. bez Eucharystii o godz. 12.45 i 17.30.

6. Spotkanie informacyjne dla małżeństw zainteresowanych formacją we wspólnocie Domowego Kościoła odbędzie się w najbliższy piątek, 17 czerwca o godz. 19.00 w domu parafialnym przy ul. Nowomiejskiej. Zachęcamy małżonków do uczestnictwa i włączenia się ten ruch, który daje nie tylko szansę na pogłębienie wiary ale też odnowienie relacji małżeńskich i rodzinnych oraz wsparcie wspólnoty.

7. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie dzisiejszej uroczystości przygotowując ołtarze: członkom wspólnoty Domowego Kościoła, Legionu Maryi, Drogi Nekokatechumenalnej, wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca, siostrom ze Specjalistycznego Ośrodka Wparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (dawny Dom Samotnej Matki), pani Alinie Lenart oraz mieszkańcom ulic, którymi przechodzi procesja.