Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

Posted on

INFORMACJE DUSZPASTERSKIE
Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata
20 listopada 2022 r.

1. Za tydzień pierwsza niedziela Adwentu. Wejdziemy w okres wypełnionego skupieniem przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, a jednocześnie czas, który uświadamia nam potrzebę nieustannego czuwania w oczekiwaniu na powtórne przyjście Chrystusa. Po Mszy o godz. 7.00 poświęcimy opłatki wigilijne i dopiero wtedy będą one roznoszone po domach. Będziemy o to, wzorem poprzednich lat, prosić przedstawicieli mieszkańców poszczególnych bloków, zaopatrzonych w zaświadczenia z parafii. Ofiary zbierane przy tej okazji przeznaczone będą na trwającą budowę nowego kościoła. Dziękujemy przy tym za wszelkie, dotychczasowe ofiary przekazywane podczas jesiennej zbiórki w domach, przekazywane na konto i przynoszone w gotówce do kancelarii.

2. Od pierwszej niedzieli Adwentu w Kościele polskim rozpocznie się Wigilijne Dzieło Pomocy – Gwiazdka Nadziei. Oprócz zbiórki ofiar do puszki, która znajduje się przy wyjściu z kościoła pod chórem, Zespół Charytatywny jak co roku rozprowadzać będzie świece Caritas. Dochód ze sprzedaży posłuży, wzorem lat ubiegłych, przygotowaniu pomocy świątecznej dla ubogich, a w okresie wakacyjnym zorganizowaniu wypoczynku dla dzieci z rodzin o trudnej sytuacji życiowej.

3. Nabożeństwa wypominkowe odprawiamy w niedzielę o 18.30 a w dni zwykłe o godz. 17.30. Nadal można przynosić kartki z imionami zmarłych, za których będziemy modlić się do końca bieżącego tygodnia.

4. Przypominamy że w naszej parafii trwa Seminarium Odnowy Wiary. Można jeszcze dołączyć. Serdecznie zapraszamy na nie każdego, kto chce odnaleźć drogę do Boga, odnowić z Nim relację, ożywić, pogłębić swoją wiarę. Spotkania odbywają się w poniedziałek o godzinie 19.00 w kościele.

5. Przypominamy o zgłaszaniu kandydatów do Rady Duszpasterskiej. Według statutów kandydatami na członków do rad duszpasterskich mogą być „katolicy pełnoletni, którzy przyjęli sakrament bierzmowania, czynnie uczestniczą w życiu wspólnoty wiernych i są znani z życia zgodnego z zasadami nauki katolickiej”. Kandydatów prosimy zgłaszać do kancelarii parafialnej.

6. Po Mszy przed kościołem zbiórka ofiar do puszek na pomoc dla bezdomnych.

7. Za tydzień taca na potrzeby Seminarium Duchownego.

8. Komunikat przewodniczącego KEP – https://archidiecezjalubelska.pl/blog/komunikat-przewodniczacego-konferencji-episkopatu-polski-na-20-11-2022/ i stanowisko Rady Stałej KEP Wobec działań Jana Pawła II odnoszących się do przestępstw seksualnych wobec małoletnich – https://archidiecezjalubelska.pl/blog/stanowisko-rady-stalej-konferencji-episkopatu-polski/

9. Prasa katolicka dostępna przy wyjściu z kościoła.

10. W ostatnim czasie odeszli z naszej wspólnoty:
– śp. Zbigniew Radkowiak z ul. Plażowej 8, lat 67, pogrzeb odbył się na cmentarzu na Majdanku. Msza w miesiąc po śmierci będąca darem uczestników pogrzebu 15 grudnia o godz. 18.00.
– śp. Jadwiga Bielecka z ul. Lasockiego 39, lat 86, pogrzeb odbędzie w poniedziałek, 21 listopada o godz. 13.00 cmentarzu przy ul. Lipowej. Msza w miesiąc po śmierci przewidziana jako dar uczestników pogrzebu 15 grudnia o godz. 7.00.
– śp. Jerzy Szabat z ul. Nadbystrzyckiej 82b, lat 70, pogrzeb odbędzie w poniedziałek, 21 listopada o godz. 10.00 cmentarzu przy ul. Unickiej. Msza w miesiąc po śmierci przewidziana jako dar uczestników pogrzebu 15 grudnia o godz. 7.00.
– śp. Stanisław Pietraś z ul. Nadbystrzyckiej 21b, lat 94, pogrzeb odbędzie w poniedziałek, 21 listopada o godz. 12.00 w parafii Matczyn. Msza w miesiąc po śmierci będąca darem rodziny 23 grudnia o godz. 18.00.
Polećmy ich, naszych bliskich zmarłych i wszystkich za których modlimy się w wypominkach Bożemu Miłosierdziu: Wieczny odpoczynek