XIV Niedziela Zwykła

INFORMACJE DUSZPASTERSKIE
XIV Niedziela Zwykła
9 lipca 2023 r.

1. Zachęcamy do zapisów na pieszą pielgrzymkę na Jasna Górę. Można to uczynić codziennie w kancelarii. Przypominamy, że w tym roku został też wprowadzony wariant pielgrzymowania pod hasłem „Ile możesz”, polegający na uczestnictwie w części pielgrzymki np. jednym dniu. Codziennie z Lublina autokar będzie dowoził pielgrzymów, którzy zechcą przejść fragment pielgrzymiej drogi. Zapisy na ten wariant pielgrzymowania tylko drogą elektroniczną przez stronę internetową pielgrzymki. Istnieje też możliwość wsparcia materialnego pielgrzymów i uczestniczenia w duchowych owocach tych „rekolekcji w drodze” w ramach Funduszu „Idę z Tobą”.

2. Trwają prace przy budowie naszego nowego kościoła. Aktualnie kończone są prace przy poszyciu dachu blachą oraz trwa wykonywanie ziemnej instalacji odwodnieniowej. W najbliższym czasie przewidziane jest też dokończenie portalu i zadaszenia nad wejściem głównym oraz wykonanie przyłącza wodociągowego. Bardzo prosimy o modlitwę by te prace przebiegły pomyślnie. Rozpoczęta na początku maja wiosenna zbiórka ofiar na budowę dała w gotówce kwotę 81.820 zł. a w formie przelewów wpłynęło 35.630 zł. Serdecznie dziękujemy za te ofiary oraz wszelkie inne formy wsparcia. Gdyby ktoś z parafian zamieszkałych w miejscach gdzie zbiórka się nie odbyła chciał złożyć swoją ofiarę, może to uczynić w kancelarii lub przelewem na konto.

3. Prasa katolicka przy wyjściu z kościoła.

4. W ostatnim tygodniu zmarły:

– śp. Danuta Poterało z ul. Głębokiej 8, lat 89, pogrzeb odbył się na cmentarzu przy ul. Lipowej. Msza w miesiąc po śmierci będąca darem uczestników pogrzebu 2 sierpnia o godz. 7.30.
– śp. Nadia Warych z ul. Brzeskiej 7, lat 98, pogrzeb odbędzie się we wtorek, 11 lipca o godz. 10.00 na cmentarzu na Majdanku. Msza w miesiąc po śmierci przewidziana jako dar uczestników pogrzebu 5 sierpnia o godz. 7.00.

Polećmy ich i naszych bliskich zmarłych Bożemu Miłosierdziu: Wieczny odpoczynek …