Odpust parafialny 2023 – fotorelacja

Posted on

W dzisiejszą niedzielę, w Święto Przemienienia Pańskiego o godz. 11.30 odbyła się uroczysta suma odpustowa, której przewodniczył oraz wygłosił kazanie ks. dr Sebastian Dec – osobisty sekretarz Metropolity Lubelskiego. W kazaniu zwrócił naszą uwagę na światło, które  może nieść zarówno dobro – jak blask przemienionego Chrystusa, ale też może być źródłem zła – jak światło eksplozji bomby atomowej, która 6 sierpnia 1945 roku zamieniła Hiroszimę w piekło. Przypomniał też, że Przemienienie Chrystusa jest zapowiedzią Jego męki, w której – w posłuszeństwie Ojcu – odkupi ludzkość. Ks. Sebastian przypomniał również, że wiara wypływa ze słuchania – Szema Israel – i ze słuchania rodzi się również posłuszeństwo. W koncelebrowanej mszy świętej uczestniczyli także ks. proboszcz Piotr Nowak, ks. prałat Józef Dziduch oraz nasi dawni wikariusze – ks. Tomasz Serwin i ks. Łukasz Głaz. Modliliśmy się w intencji wszystkich parafian, a także o błogosławieństwo w trwających pracach przy budowie naszego kościoła. W uroczystości udział wzięli również księża z dekanatu oraz zaprzyjaźnionych parafii. Po Mszy świętej odbyła się procesja eucharystyczna wokół kaplicy, po której wszyscy odśpiewali Te Deum i otrzymali błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Odpust był okazją do zbiórki ofiar na budowę kościoła. Nie zabrakło też tradycyjnych dla odpustu straganów…

fotografie: Kazimierz Kraczoń