IV Niedziela Zwykła

Posted on

INFORMACJE DUSZPASTERSKIE
IV Niedziela Zwykła
28 styczna 2024 r.

1. W piątek, 2 lutego Święto Ofiarowania Pańskiego (Matki Bożej Gromnicznej). Msze święte z poświęceniem świec o godz. 7.00, 9.00 i 18.00. To święto obchodzone jest również jako dzień życia konsekrowanego, którego zadaniem jest zwrócenie uwagi na rolę zakonów w Kościele. Jest to też jednocześnie pierwszy Piątek miesiąca. Spowiedź popołudniu od godziny 17.30.

2. W najbliższą, pierwszą niedzielę miesiąca zmiana tajemnic różańcowych o godz. 11.00.

3. W tym tygodniu przypadają też pierwszy Czwartek i pierwsza Sobota miesiąca.
– w czwartek adoracja z modlitwą o powołania o godz. 17.30
– w sobotę adoracja eucharystyczna po wieczornej Mszy św.

4. W ubiegłym tygodniu zakończyliśmy wizytę duszpasterską. W naszej parafii jest 4760 domów i mieszkań. W ciągu miesiąca czterech kapłanów odwiedziło 1.860 mieszkań czyli 39,2 %, nie odwiedzono 2.900 domów, co stanowi 60,8%. W stosunku do ubiegłego roku frekwencja przyjmujących spadła o około 1 %. Ubytek ten spowodowany jest od lat przede wszystkim wymieraniem naszej dzielnicy, bo dotyczy nie tylko naszej parafii, ale również sąsiednich św. Józefa i bł. Piotra Jerzego Frasatii, czyli leżących w pasie wydłuż ul. Głębokiej od ul. Nadbystrzyckiej aż do Al. Kraśnickiej. Następuje tu gwałtowny spadek liczby stałych mieszkańców. Wizyta duszpasterska potwierdza oficjalne dane, podawane nam przez Urząd Skarbowy przy okazji naliczania podatku od wiernych, że nasza parafia podobnie jak sąsiednie wyludnia się. W roku 2000 było w niej zameldowanych około 12.400 osób. W ubiegłym roku liczba zameldowanych spadła 8.000 osób. Faktyczna liczba zamieszkałych na stałe jest jeszcze mniejsza i wynosi około 6000 osób. Na przestrzeni 20 lat parafia skurczyła się liczbowo prawie o połowę. Większość mieszkań to lokale wynajmowane i zasiedlone czasowo przez studentów, wśród nich bardzo liczną ostatnio rzeszę studentów z Afryki a także przez imigrantów ze Wschodu, głównie Ukraińców. Wiele mieszkań jest też wynajmowanych przez osoby już pracujące; rodziny, małżeństwa i pary nieformalne, które z racji czasowego zamieszkiwania nie mają poczucia związku z miejscową parafia. Stwarza to niestety wiele problemów w sytuacji konieczności załatwiania spraw w kancelarii. Często takie osoby najpierw udają się do swoich rodzinnych parafii, gdzie się dowiadują, że z racji niezamieszkiwania od dłuższego czasu, zostały już wykreślone z listy parafian. Wtedy przychodzą do nas a my niestety nie mamy żadnych informacji o fakcie ich zamieszkiwania na naszym terenie i nie czujemy się kompetentni do wystawienia zaświadczenia dla kandydatów na chrzestnych czy też zezwolenia na ślub czy chrzest poza parafią zamieszkania. W świetle prawa kanonicznego przynależność do parafii jest terytorialna czyli wynika z faktu zamieszkiwania na jej terenie a nie z faktu zameldowania, co często jest mylone. Prosimy zatem by osoby czujące się katolikami, które już ukończyły studia i pracują, zamieszkując na naszym terenie, w następnych latach przyjmowały wizytę duszpasterska co umożliwi ich zapisanie lub zgłaszały się w tym celu do kancelarii, by unikać w przyszłości problemów proceduralno-prawnych w sytuacjach wymagających poświadczenia o byciu parafianinem. Wszystkim tym, którzy zaprosili nas do domów, wspólnie się modlili, dzielili swoimi problemami oraz interesowali problemami parafii, a zwłaszcza budową kościoła, serdecznie dziękujemy. Parafianom dziękujemy za ofiary składane przy okazji wizyty. Na potrzeby parafii wpłynęło w gotówce 144.140 zł. i 40 dolarów i 100 euro. Niektórzy przekazali swoje ofiary bezpośrednio na konto bankowe. Jak wiemy, będą one przeznaczone na trwającą budowę nowego kościoła. Przy tej okazji dziękujemy też za inne formy wparcia materialnego parafii – ofiary składane na tacę, przynoszone do kancelarii, przelewane na konto czy też przekazywane przy okazji zamawiania intencji mszalnych i innych posług sakramentalnych.

5. Przed kościołem zbiórka ofiar do puszek na rzecz chorych na trąd.

6. Prasa katolicka.

7. W ostatnim czasie odeszli z naszej wspólnoty:
– śp. Jan Trochimiak z ul. Brzeskiej 4, lat 79, pogrzeb odbył się na cmentarzu przy ul. Unickiej. Msza w miesiąc po śmierci będąca darem uczestników pogrzebu 26 lutego o godz. 7.00.
– śp. Teresa Bartysko z ul. Głębokiej 8, lat 84, pogrzeb odbył się na cmentarzu na Majdanku. Msza w miesiąc po śmierci będąca darem uczestników pogrzebu 28 lutego o godz. 18.00.
– śp. Mieczysława Żminda z ul. Głębokiej 8, lat 89, pogrzeb odbędzie się we wtorek, 30 stycznia o godz.10.00 na cmentarzu przy ul. Unickiej. Msza w miesiąc po śmierci przewidziana jako dar uczestników pogrzebu 28 lutego o godz. 7.30.

Pomódlmy się o ich oraz naszych bliskich zbawienie. Wieczny odpoczynek….