Chrystus się wam narodził w Betlejem…

„O jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie, który mówi do Syjonu: „Twój Bóg zaczął królować”.”  (Iz 52,7)

Wszechmocny Bóg przychodzi na świat w Osobie bezbronnego Jezusa, abyśmy mogli przyjąć Go do naszego życia. Narodzenie Chrystusa nie sprawi, że będzie ono pozbawione trosk, ale może spowodować, że razem z Nim będziemy mogli przeżywać je w zupełnie innej perspektywie.

Tej obecności Narodzonego Jezusa  – Emmanuela – Boga z nami – odnalezionego w Eucharystii i Kościele i odmieniającego Waszą codzienność dając prawdziwy pokój i szczerą radość życzymy Wam z całego serca.

 

ks. Proboszcz i Duszpasterze