Bóg się rodzi!

Bóg się rodzi, moc truchleje
Pan niebiosów obnażony
Ogień krzepnie, blask ciemnieje
Ma granice – Nieskończony
Wzgardzony – okryty chwałą
Śmiertelny król nad wiekami
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami

Wszystkim Parafianom i Gościom radości z narodzonego Słowa i wszelkich łask od Niego płynących

życzą duszpasterze