Symbolika świątyni

Wieże boczne to przejście do wnętrza przez treść Starego Testamentu – wieża Mojżesza ma wymurowane atrybuty proroka – dwie tablice z dziesięciorgiem przykazań, zwieńczenie muru wieży zakończone jest również półkoliście w nawiązaniu do kształtu tablic; – wieża Eliasza zawiera również atrybuty proroka – wymurowany Płomień oraz zakończenie otwartą Księgą, zwieńczenie muru wieży zakończone jest ćwierćkoliście w nawiązaniu do otwartej księgi. Wieże boczne przekryte są miękkimi w kształcie hełmami zwieńczonymi krzyżami. Wieża główna jest połączeniem wież Mojżesza i Eliasza – to wejście do wnętrza przez Nowy Testament, którego wypełnieniem jest Chrystus. Wieża Chrystusa jest jasna i jest zapowiedzią Chrystusa Zmartwychwstałego, z symbolem krzyża jerozolimskiego na ścianie frontowej wieży. Zwieńczona jest wysokim hełmem, który kończy się krzyżem wychodzącym z drzewa życia. Sam krzyż to forma rzeźbiarska górująca nad bryłą kościoła i całą parafią. Z głowic krzyża wychodzą promienie – rozchodzące się w różnych kierunkach – na każdej ze ścian jest ich dwanaście – na pamiątkę dwunastu apostołów – jako symbol kontynuowania przez nas apostolstwa Chrystusa, długość promieni to liczba 33 – wiek śmierci Chrystusa. Wieża główna będzie również dzwonnicą, w której przewidziano miejsce na trzy dzwony.