Należysz do klubu Jezusa? Rekolekcje o tożsamości chrześcijanina

O kryzysie tożsamości – europejskiej, narodowej czy w ogóle ludzkiej – mówi się jako o jednym z istotnych problemów naszych czasów. Ten proces dotyka również uczniów Chrystusa. Podczas wielkopostnych rekolekcji, które już od niedzieli rozpoczną się w naszej parafii, będziemy szukać odpowiedzi na pytanie: co to znaczy, że jestem chrześcijaninem? Zostałem ochrzczony i co dalej? To, że się modlę i chodzę na msze – to przecież są następstwa czegoś bardziej pierwotnego. Czegoś, co mówi mi, kim jestem.

Papież Franciszek w jednej ze swojej homilii powiedział: „Ośmielam się twierdzić, że każdy z nas był wymarzony, wyśniony przez Ojca. Tak jak tata i mama marzą o oczekiwanym dziecku”. Zrozumienie tego podstawowego faktu daje poczucie bezpieczeństwa człowiekowi, który nagle uświadamia sobie, iż jego istnienie od początku było chciane, kochane i wyczekiwane przez Stwórcę.
Rekolekcje będą okazją, aby na nowo, a może po raz pierwszy, określić swoją chrześcijańską tożsamość i odnaleźć w swoim życiu wielką miłość Boga.

Duchowym przewodnikiem w tym czasie będzie ksiądz Paweł Gołofit, Moderator Chełmskiego Centrum Ewangelizacji, dyrektor Chełmskiej Szkoły Ewangelizacji, lider zespołu Good God. Pasterz wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca.

https://www.youtube.com/watch?v=c7Rq-6tZB0g


Rekolekcje będą trwały cztery dni, do środy włącznie. W niedzielę nauki dla dorosłych o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30 i 17.30.

O godz. 12.45 Msza św. z kazaniem do dzieci. Na godzinę 19.00 zapraszamy młodzież studencką i ze szkół średnich.

Od poniedziałku do środy zapraszamy na Eucharystię z nauką rekolekcyjną o godz. 7.00, 9.00, 16.30 i 18.00.

O 19.30 odbędą się katechezy dla młodzieży i studentów.

Przez wszystkie dni rekolekcji będzie trwać spowiedź. Prosimy, aby nie odkładać jej na ostatnią chwilę.

Niech czas rekolekcji będzie dla wszystkich czasem błogosławionym, czasem poszukiwania i odkrywania Bożej obecności w życiu i niech przyniesie obfite owoce w przyszłości.

Zachęcam do licznego udziału i proszę o modlitwę w intencji księdza rekolekcjonisty.

Ksiądz proboszcz Piotr Nowak

Dzień 1. 03.04.2022

Dzień 2. 04.04.2022

Dzień 3. 05.04.2022

Dzień 4. 06.04.2022