Napełnieni Duchem Świętym – bierzmowanie w naszej parafii

Do tego sakramentu przygotowywali się od września. Konferencje, warsztaty w grupach po okiem animatorów, wspólna modlitwa, udział w nabożeństwach – to tylko niektóre praktyki, które z każdym tygodniem przybliżały młodzież do Jezusa i odsłaniały istotę bierzmowania, sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Nad całością przygotowań z ogromnym oddaniem i modlitwą czuwał ksiądz Łukasz Głaz wraz z grupą animatorów.

We wtorkowy wieczór wszyscy wraz ze świadkami i najbliższymi zgromadzili się w naszej kaplicy, by z rąk księdza biskupa Adama Baba przyjąć znamię Ducha Świętego. W homilii ksiądz biskup mówił o obumieraniu dla drugiego człowieka, które powinno dokonywać się na wszystkich etapach naszego życia. Fakt ten jest wyznacznikiem dojrzałości chrześcijańskiej, ale też bliskiej współpracy z Duchem Świętym, który zawsze obficie napełnia swoimi łaskami tych, którzy wzywają Jego pomocy.
Dopełnieniem tych słów był gest nałożenia rąk i namaszczenie krzyżmem świętym. Na słowa „Przyjmij znamię Ducha Świętego” każdy indywidualnie odpowiadał „Amen”.

Dziękujemy Księdzu Biskupowi za obecność, za słowo umocnienia, za udzielenie sakramentu oraz za ciepłą i miłą atmosferę, jaka towarzyszyła nam w tym czasie. Szczególne słowa wdzięczności przekazujemy księdzu Łukaszowi za prowadzenie naszych dzieci, za wszystkie wygłoszone konferencje, za modlitwę, za poświęcony czas. Gorące podziękowania składamy też animatorom, dającym świadectwo wiary trwania przy Jezusie. Wierzymy, że wszystko to na długo pozostanie w ich sercach, a w przyszłości obficie zaowocuje.

Katarzyna Kraczoń

Poniżej fotorelacja z tego wydarzenia:

fot. Artur Gąsik i Kazimierz Kraczoń