Piotr-Skała, człowiek na którym można się oprzeć – imieniny Księdza Proboszcza

 

Dzień 29 czerwca od wielu lat jest małym świętem w naszej parafialnej wspólnocie. Na wieczornej Eucharystii parafianie gromadzą się, aby wspólnie modlić się za Księdza Proboszcza, który w tym dniu obchodzi swoje imieniny. To też dobra okazja do tego, by wyrazić wdzięczność za Jego trud posługi kapłańskiej w naszej parafii.

Księże Proboszczu;
Dziękujemy Ci za to, że jesteś odważnym głosicielem Ewangelii Chrystusa;
Dziękujemy za to, że udzielasz nam sakramentów i uświadamiasz nam jaką wartość mają one w naszym życiu;
Dziękujemy Ci za modlitwę, którą otaczasz każdego z nas;
Dziękujemy Ci za Twoją troskę o wszystkich parafian, a szczególnie o tych, którym trudno odnaleźć drogę do Chrystusa;
Dziękujemy Ci za nieustanną troskę i trud wkładany w budowę naszej nowej świątyni;
Dziękujemy Ci za to, że potrafisz otwarcie mówić o swoich słabościach i stawać przed nami w pokorze swojego serca…

Życzymy Ci dającego siłę i moc błogosławieństwa Chrystusa,
Jeszcze większej odwagi i niesłabnącej wiary
Nadziei, która pozwala wierzyć w dobrych ludzi
Miłości, która jest spoiwem każdej wspólnoty
I wytrwałości we wszystkim, co robisz dla Kościoła i naszej parafii.

Pamiętaj też, że zarówno w chwilach radosnych, jak i trudnych możesz liczyć na naszą obecność i wsparcie…

Parafianie