Poświęcenie krzyża

Dziś w południe ks. proboszcz Piotr Nowak w obecności ks. Łukasza i architekta dokonał uroczystego poświęcenia krzyża wieńczącego wieżę główną kościoła. Elementy wieży stały na ziemi na terenie przyległym, tym niemniej trzeba było wejść po rusztowaniach na wysokość ok. 15,0 m. Obrzędowi poświęcenia Krzyża towarzyszyła modlitwa Anioł Pański.