Powstała nowa Róża Rodziców

 

Od 22 listopada nieustanną modlitwę w intencji swoich dzieci podjęło dwadzieścia małżeństw, tworząc w ten sposób nową – szóstą już Różę Rodziców. Nowa Róża przyjęła wezwanie Matki Bożej Królowej Pokoju. Jej opiekunami są Jolanta i Piotr Zborowscy. W pierwszą niedzielę grudnia, podczas zmiany tajemnic różańcowych wszyscy rodzice otrzymali specjalne błogosławieństwo.
Wszystkich członkom Róży życzymy wytrwałości i wielu owoców płynących z tej modlitwy a wszystkich chętnych, którzy chcieliby włączyć się do takiej modlitwy gorąco zachęcamy i zapraszamy.

Zapisy można składać telefonicznie − 608 271 084 lub w kancelarii parafialnej.

Opiekę duszpasterską nad Różańcem Rodziców sprawuje ksiądz Proboszcz. Odpowiedzialnymi za tworzenie nowej Róży w naszej parafii są Jolanta i Piotr Zborowscy.

Czym jest Róża Rodziców?

Różaniec Rodziców, zwany także Różą Rodziców, to modlitwa wspólnotowa oparta na schemacie Żywego Różańca. Podejmują ją przede wszystkim rodzice, ale nie tylko. Jedną Różę tworzy 20 małżeństw, bo tyle jest tajemnic różańcowych. Uczestnik Różańca Rodziców modli się w intencji swoich dzieci oraz w intencji dzieci pozostałych członków danej róży, a w zamian inni rodzice z tej róży modlą się za jego dzieci. Każdy z rodziców odmawia codziennie jedną dziesiątkę Różańca z przypisaną mu na dany miesiąc tajemnicą. Grupa stanowi pewnego rodzaju małą wspólnotę modlitwy, w tej wspólnocie poszczególne intencje stają się wspólne. W ten sposób za każde z dzieci objętych tą modlitwą odmówiony jest każdego dnia cały różaniec.

Kto może dołączyć? Kto może modlić się w Różańcu Rodziców?

Dołączyć do modlitwy w Różańcu Rodziców może praktycznie każdy:
• oczywiście mogą modlić się rodzice naturalni,
• rodzice którzy zaadoptowali dzieci,
• rodzice chrzestni, którzy własnych dzieci nie mają,
• wszyscy, którzy przyjmują odpowiedzialność za dzieci czyli wychowawcy, nauczyciele, katecheci, opiekunowie dzieci np. kadra harcerska itp.
• wreszcie osoby, które nie mają dzieci – ale mają pragnienie w sercu do podjęcia takiej modlitwy w intencji dzieci innych rodziców.
Wszyscy, w których sercu zrodzi się pragnienie takiej modlitwy mogą w niej wziąć udział.

Jak się modlimy?

Modlimy się w dowolnie i dogodnie wybranym miejscu i czasie. Najlepiej wybrać sobie jakiś konkretny czas w ciągu dnia i wpleść tę modlitwę w rytm dnia.
Codziennie odmawiamy (indywidualnie, w dowolnie wybranym przez siebie momencie dnia)
w intencji własnych dzieci oraz dzieci z całego koła jedną Tajemnicę Różańca:1 Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo, 1 Chwała Ojcu. Do codziennej modlitwy dołączamy także w razie potrzeby na indywidualną prośbę naszych uczestników intencje szczególne za dzieci i naszych bliskich (w czasie egzaminów, choroby, ważnych wydarzeń życiowych). Taką prośbę można skierować przez SMS do animatora grupy, który przekaże ją wszystkim.
W pierwszym dniu kolejnego miesiąca przechodzimy do kolejnej tajemnicy, czyli po pierwszej radosnej następuje druga, potem trzecia i tak dalej. Po tajemnicach radosnych następują tajemnice Światła, następnie bolesne i chwalebne, a po chwalebnych znowu radosne. Osoba odmawiająca tajemnicę Pierwszą Radosną odmawia tez początkowe modlitwy różańca świętego czyli Wierzę w Boga, Ojcze nas, trzy razy Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu.
Dołączając do Różańca Rodziców, pierwszego dnia rozpoczynamy Aktem Zawierzenia (tekst modlitwy znajduje się poniżej). Co roku 8 grudnia akt ten jest ponawiany w łączności duchowej ze wszystkimi uczestnikami RR na całym świecie.

Świadectwa naszych parafian

Codzienna modlitwa różańcowa za dzieci (nasze, chrześniaków) daje nam pewność, że są w najlepszych Matczynych rękach. Zawierzyliśmy je Tej, która wspiera je każdego dnia i prowadzi do świętości, do Pana Jezusa. Według nas jest to najlepsze, co możemy dla nich zrobić.

Jola i Piotr

Dzięki temu, że włączyliśmy się z mężem do Róży Rodziców jesteśmy bardziej zmobilizowani do tego, żeby razem się modlić i żeby o tej modlitwie nie zapominać. Mamy też pewność, że nasze dzieci są otoczone opieką najlepszej Matki i Ojca.

Ania i Artur

Otocz modlitwą swoje dziecko!
Zapraszamy do włączenia się w modlitwę różańcową rodziców, by bez względu na obawy o brak wytrwałości podjąć to wyzwanie a troskę o przyszłość naszych dzieci powierzyć Matce Bożej.