Program wizytacji kanonicznej

PROGRAM WIZYTACJI KANONICZNEJ
dokonywanej przez ks. bp. Józefa Wróbla
w parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie w dniu 11.04.2021 r.

7.00 Msza św.
8.25 – Ingres do kaplicy (powitanie przed kaplicą, wejście do wnętrza kościoła, modlitwa za Biskupa i parafię)

8.30 Msza św. – krótkie powitanie przez przedstawiciela Rady Duszpasterskiej i proboszcza, sprawozdanie proboszcza o stanie parafii – oprawa liturgiczna Rada Duszpasterska

10.00 Msza św. – uczestniczą przedstawiciele Legionu Maryi, Przyjaciół Oblubieńca, Czcicieli Serca Jezusowego, neokatechumenatu – oprawa liturgiczna neokatechumenat i Przyjaciele Oblubieńca

11.00 – zmiana tajemnic różańcowych i adoracja – spotkanie z kółkami różańcowymi

11.30 Msza św. w intencjach różańcowych – oprawa liturgiczna kółka różańcowe

12.45 Msza św. z udziałem rodzin z Domowego Kościoła, dzieci i harcerek – oprawa liturgiczna harcerki i Domowy Kościół

15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia

16.00 Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania (do wnętrza kościoła wchodzą tylko kandydaci do bierzmowania, świadkowie i rodzice)

17.30 Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania (do wnętrza kościoła wchodzą tylko kandydaci do bierzmowania, świadkowie, rodzice oraz rodzina która zamówiła intencję mszalną)

19.00 Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania (do wnętrza kościoła wchodzą tylko kandydaci do bierzmowania, świadkowie, rodzice oraz rodzina która zamówiła intencję mszalną)