Trwa Synod Archidiecezji Lubelskiej

Arcybiskup Stanisław Budzik w Liście zapowiadającym III Synod Archidiecezji Lubelskiej napisał: Przez Synod „pragniemy, aby nasz Kościół, będący cząstką Kościoła powszechnego, stawał się coraz bardziej domem i szkołą komunii. (…) Komunia to wspólnota (…) zakorzeniona w Bogu, który jest doskonałą jednością miłujących się Osób. Komunia Kościoła jest wspólnotą serc zakorzenionych w miłości Boga i solidarnych z człowiekiem. Chcemy być domem takiej wspólnoty, budować ją w rodzinie, parafii i Archidiecezji”. Celem, jaki stawia przez sobą synod archidiecezji lubelskiej jest uczynić Kościół „domem i szkołą komunii”. Chodzi o to, aby Kościół lubelski stawał się coraz bardziej wspólnotą – Boga z ludźmi i ludzi między sobą. Aby był miejscem doświadczania relacji z Bogiem i ludźmi, uczenia się i rozwijania tych więzi, by coraz bardziej stawał się przestrzenią komunii i miłości.

Biskupi podczas Mszy św. otwarcia synodu. W głębi, wśród księży, obecny nasz ksiądz Proboszcz. Foto: Iwona Burdzanowska. Fotografia pochodzi ze strony www.synodlublin.pl

Zadaniem jakie mamy jako Parafialny Zespół Synodalny i wszyscy zaangażowani w dzieło Synodu jest wspólna troska o Kościół, wspólne myślenie, kim jesteśmy jako Kościół i jakie są nasze zadania w obecnych czasach. To czas swego rodzaju rachunku sumienia i poszukiwania odpowiedzi na pytania: W jakim punkcie jesteśmy jako Kościół lokalny? Jaka jest nasza wierność Ewangelii? Jakie stoją przed nami wyzwania? Jakie napotykamy trudności w realizowaniu naszej misji? Z czym sobie radzimy dobrze, a z czym mamy trudności? Co jest naszą mocną stroną, a co słabą? Jakie środki mamy do dyspozycji? Jak sprawdzają się dotychczasowe działania? Wszystkie te pytania dotyczą jakości naszego życia chrześcijańskiego: od poziomu małych wspólnot, wspólnot parafialnych i dekanalnych, aż po wspólnotę całej diecezji. Mają one doprowadzić nas do odpowiedzi na pytanie: Co robić dalej? Jak organizować życie naszych wspólnot tak, aby stawały się coraz bardziej Kościołem – znakiem i źródłem więzi ludzi z Bogiem i między sobą i co jest do tego potrzebne?

Jako Parafialny Zespół Synodalny stanowimy ciało konsultacyjne synodu. Podejmujemy refleksje nad zagadnieniami wskazanymi na danym etapie prac przez Sekretariat Synodu z punktu widzenia doświadczenia wspólnoty lokalnej i formułujemy wnioski odnoszące się do życia religijnego w archidiecezji. Współpracujemy z komisjami synodalnymi w celu wypracowania diagnozy obecnej sytuacji duszpasterskiej archidiecezji i propozycji rozwiązań różnych spraw i trudności.

Rozpoczęcie Synodu w Archikatedrze Lubelskiej. Foto: ks. Marek Kuś. Fotografia pochodzi ze strony www.synodlublin.pl

Za nami siedem spotkań w osiemnastoosobowym zespole tworzonym przez naszych Kapłanów oraz członków różnych grup i wspólnot duszpasterskich z parafii, na których pochylaliśmy się nad zagadnieniami określonymi przez poszczególne komisje synodalne:

1. Powołanie Świeckich W Kościele
2. Duchowość i Posługa Kapłana
3. Życie Konsekrowane
4. Liturgia – Kult Ojca w Duchu i Prawdzie
5. Katechizacja i Ewangelizacja
6. Młodzież Przyszłością Kościoła
7. Rodzina Kościołem Domowym
8. Świadectwo Miłosierdzia
9. Ekumenizm i Dialog Międzyreligijny
10. Misje Odnawiają Kościół
11. Kościół w Dialogu z Kulturą
12. Odpowiedzialność Za Dobra Materialne

W październiku rozpoczął się diecezjalny etap Synodu Biskupów pod hasłem: „W stronę Kościoła synodalnego: komunia, uczestnictwo oraz misja”, który zwołał Papież Franciszek. Przed nami więc kolejny etap prac nad tematami synodu powszechnego. Cały czas trwamy na modlitwie za Kościół i dzieło Synodu. Dziękujemy wszystkim, którzy modlą się w intencji Synodu i prosimy o dalsze wsparcie modlitewne.

opracowała: Magdalena Kęsy