Od najbliższej niedzieli 17 maja w naszej kaplicy może modlić się jednocześnie 40 osób!

Drodzy Parafianie,
Do momentu przywrócenia normalnego stanu, pozwalającego na pełne uczestnictwo w liturgii wszystkim chętnym, obowiązuje dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii. Będziemy co tydzień transmitować niedzielne Msze o godz. 11.30 oraz udzielać Komunii Świętej w przerwach między mszami, począwszy od Eucharystii o godz. 8.30.

Od najbliższej niedzieli 17 maja obowiązują nowe zasady uczestnictwa w liturgii i modlitwie w kościele. W ich świetle w naszej świątyni w wyznaczonych miejscach może przebywać maksymalnie 40 osób.

Wchodząc do kaplicy szukajmy oznaczenia: MIEJSCE MODLITWY. Wierni, którzy nie zmieszczą się wewnątrz mogą uczestniczyć w liturgii na zewnątrz kaplicy z zachowaniem odległości 2 m od siebie.

W ostatnich dniach zostało zainstalowane dodatkowe nagłośnienie od strony skweru/parku przy Politechnice. W związku z tym wierni mogą stać z trzech stron kościoła. Komunia Święta będzie udzielana także na zewnątrz. Nie ma więc potrzeby wchodzenia do kościoła.

Przypominamy też, że od 16 kwietnia został wprowadzony obowiązek noszenia w przestrzeni publicznej maseczek lub innych „barier” zasłaniających usta i nos. Obowiązek ten dotyczy także kościołów.

W związku z tym prosimy, aby WSZYSTKIE OSOBY, które będą uczestniczyć w nabożeństwach w naszym kościele OBOWIĄZKOWO miały na sobie wspomniane maseczki (szaliki, chustki itp.).

Przystępując do komunii uchylamy maseczkę uważając, aby nie dotykać jej części przedniej, gdyż grozi to jej zanieczyszczeniem i ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami dla zdrowia.

W ciągu tygodnia wejście do kościoła odbywa się bocznymi drzwiami.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że sytuacja jest trudna dla nas wszystkich, ale
rozumiemy przesłanki, które za taką decyzją stoją. Chodzi o nasze zdrowie i życie…