Zmarł biskup senior Ryszard Karpiński

 

W 88. roku życia i 64. roku kapłaństwa odszedł do Pana bp Ryszard Karpiński. Był to człowiek wielu talentów, zawsze gotowy do posługi i pracy na rzecz Królestwa Bożego.

Ryszard Karpiński urodził się 28 grudnia 1935 r. we wsi Rudzienko w parafii Michów w rodzinie rolniczej Szkołę powszechną zaczął na kompletach w czasie okupacji i ukończył w Michowie w r. 1948, średnią – w Liceum Biskupim w Lublinie, przemianowanym wówczas na Niższe Seminarium Duchowne. Po uzyskaniu matury, wstąpił w 1953 r. do Lubelskiego Seminarium Duchownego. 19 kwietnia 1959 r. przyjął święcenia kapłańskie. Przez rok pełnił obowiązki wikariusza w parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Lublinie i nauczyciela religii w Szkole Podstawowej nr 17 (29 godz. tygodniowo). W latach 1960-1963 odbył studia biblijne w KUL zakończone licencjatem. W tym czasie również prowadził katechezę w kościele św. Jozafata dla dzieci z Państwowej Szkoły Muzycznej (6 godz. tygodniowo).

Studia kontynuował w Rzymie w latach 1963-1969. W 1966 r. otrzymał licencjat z nauk biblijnych w Papieskim Instytucie Biblijnym, a w 1968 r. doktorat z teologii w Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu. Okres wakacji wykorzystywał na pomoc duszpasterską w różnych krajach i na naukę języków obcych. W latach 1970-1971 był prefektem w Seminarium Duchownym w Lublinie. Prowadził również wykłady biblijne w Instytucie Wyższej Kultury Religijnej przy KUL i lektorat języka włoskiego w KUL. W latach 1971-1985 pracował w Rzymie w Papieskiej Komisji ds. Duszpasterstwa Migracji i Podróżujących, gdzie był odpowiedzialny za sektor migracji. W tym okresie brał również udział w wielu zjazdach międzynarodowych poświęconych zagadnieniom migracji ludności oraz współpracował z polską sekcją Radia Watykańskiego i z „L’Osservatore Romano”. W 1975 r. został odznaczony godnością kanonika honorowego Kapituły Katedralnej w Lublinie, a w 1977 r. kapelana Jego Świątobliwości. 24 sierpnia 1985 r. został mianowany biskupem tytularnym Minervino Murge i sufraganem lubelskim. Konsekrowany 28 września 1985 r. w katedrze lubelskiej przez Józefa Kardynała Glempa, Prymasa Polski. Jako swoje zawołanie wybrał słowa „Viatoribus fer auxilium” (nieś pomoc ludziom w drodze).

Był m.in. wikariuszem generalnym, dziekanem Kapituły Archikatedralnej, członkiem Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów. W ramach działalności ogólnokościelnej wielokrotnie był Delegatem KEP na Międzynarodowe Kongresy Eucharystyczne, w latach 1988-1993 był konsultorem Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migracji i Podróżujących, a w latach 1988-1998 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji ds. Duszpasterstwa Turystycznego, w latach 1990-1999 pracował w ramach IX Komisji “Misji i Emigracji” II Polskiego Synodu Plenarnego, w latach 1991-2002 był przewodniczącym Zespołu ds. Pomocy Katolikom na Wschodzie. W latach 1989-1995 był delegatem KEP w Międzynarodowej Komisji Katolickiej ds. Migracji w Genewie (uczestniczył w 12 zebraniach). Należał do Rady Krajowej Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”, mającej na celu podtrzymanie więzi Polaków i ludzi polskiego pochodzenia z Ojczyzną. Często był emisariuszem KEP na różne zebrania, konferencje i uroczystości o charakterze międzynarodowym, a w latach 2003-2008 był Delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej oraz Przewodniczącym Komisji Episkopatu ds. Polonii i Polaków za Granicą.

Realizując swoje zawołanie pomocy będącym w drodze, sam wiele podróżował. Odbył jako biskup 176 podróży zagranicznych, w tym 75 w charakterze Delegata. Niektóre z nich obejmowały dwa, a nawet trzy kraje. Na święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy kierował do rodaków za granicą listy pasterskie. W ostatnim, na zakończenie kadencji Delegata KEP ds. duszpasterstwa emigracji, napisał że było dla niego „wielkim zaszczytem kontynuować dzieło duszpasterstwa polskiego na fundamencie moich zacnych poprzedników: abp. J. Gawliny, kard. Wł. Rubina i abp. Sz. Wesołego”. Dodał także: „zabieram niejako do swojego serca te pięć lat posługi i obiecuję szczerą pamięć przed Panem we wszystkich Waszych intencjach”.

Ilekroć prosiliśmy go o rozmowę – zawsze z uśmiechem zapraszał naszą redakcję do siebie. Czekał zazwyczaj z czekoladą lub innymi słodyczami, którymi nas częstował. Był niestrudzonym gawędziarzem, świadkiem wielu ważnych wydarzeń w życiu Kościoła. Przez lata posługiwał Polonii na całym świecie.

za: AG (Agnieszka Gieroba) Gość Niedzielny 5.01.2024 roku

W związku ze śmiercią bp. Ryszarda Karpińskiego, metropolita lubelski abp Stanisław Budzik skierował słowo do wiernych archidiecezji lubelskiej:

W dniu 5 stycznia zmarł w szpitalu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lublinie Ksiądz Biskup Ryszard Karpiński. Odszedł do Pana w wigilię Uroczystości Objawienia Pańskiego, kiedy wpatrywaliśmy się w Mędrców ze Wschodu wędrujących za gwiazdą do Betlejem. Ten biblijny obraz jest symbolem życiowej drogi człowieka podążającego za światłem wiary na spotkanie z Chrystusem.

Ksiądz Biskup Ryszard wybrał sobie na hasło biskupiej posługi słowa: Viatoribus fer auxilium – Nieś pomoc będącym w drodze. Nawiązywało ono do jego wieloletniej pracy w Papieskiej Komisji do spraw Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących w Watykanie. Realizował to hasło jako Delegat KEP do spraw Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, odwiedzając polskie wspólnoty w wielu krajach. Był także przewodniczącym Zespołu do spraw Pomocy Katolikom na Wschodzie i udzielał się w wielu innych gremiach Episkopatu.

Całe jego życie kapłańskie i biskupie było nacechowane apostolskim dynamizmem. Przeżył 88 lat, w tym 64 lata w kapłaństwie i 38 lat w biskupstwie. Był wychowankiem Liceum Biskupiego w Lublinie oraz absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Studia kontynuował w Rzymie w Papieskim Instytucie Biblijnym oraz w Papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza Angelicum.

Po powrocie do diecezji i po święceniach biskupich pełnił w diecezji ważne zadania, między innymi wikariusza generalnego, dziekana Kapituły Archikatedralnej, proboszcza Archikatedry. Przez niemal cztery dekady gorliwie głosił słowo Boże i sprawował sakramenty święte podczas wizytacji i uroczystości parafialnych. Budował wspólnotę wśród kapłanów i wiernych, wnosił optymizm w każde spotkanie, był gościnny i chętnie przebywał w gościnie. Miłość Kościoła i Ojczyzny, troska o powołania kapłańskie i zakonne były priorytetami jego postawy i działalności.

Serdecznie zapraszam na uroczystości pogrzebowe do naszej Archikatedry w najbliższy piątek, 12 stycznia o godz. 17.00 oraz w sobotę 13 stycznia o godzinie 11.00. Po Mszy Świętej pogrzebowej złożymy ciało Księdza Biskupa w krypcie kościoła pw. Świętego Piotra w Lublinie przy ul. Królewskiej 9. Zamiast wieńców i kwiatów prosimy o ofiarę dla potrzebujących na konto Caritas Archidiecezji Lubelskiej.

Wdzięczni za dar Księdza Biskupa Ryszarda Karpińskiego módlmy się, aby Chrystus Zmartwychwstały nagrodził swojego wiernego Sługę radością nieba. Niech w progach ojcowskiego Domu przyjmie go Maryja, litościwa Matka.

Wasz Biskup Stanisław