Listopad miesiącem modlitwy i pamięci o zmarłych

Listopad to czas, kiedy w sposób szczególny wspominamy naszych bliskich zmarłych. Jedną z form  wyrażania naszej modlitewnej pamięci o zmarłych są wypominki.  To  modlitwa błagalna za zmarłych, której tradycja sięga X wieku. Wierni na kartkach wypisują imiona zmarłych i przynoszą je do swoich duchownych wraz z przewidzianą ofiarą. Jest to także szczególny czas, kiedy można uzyskać i ofiarować za zmarłych odpust zupełny.

W tym roku Penitencjaria Apostolska, ze względu na trwającą epidemię, wydała specjalny dekret dotyczący uzyskiwania tego odpustu. Uzyskać go może wierny, który: znajduje się w stanie łaski uświęcającej; jest wolny od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu nawet powszedniego; przyjął Komunię Świętą; pomodlił się w intencjach, które poleca Ojciec Święty; wykonał czyn związany z odpustem. W tym roku może to być nawiedzenie cmentarza i połączona z tym modlitwa za zmarłych w dowolnie wybranym dniu miesiąca listopada (co będzie możliwe od wtorku). Takich dni można sobie wybrać 8 z całego miesiąca. Nie muszą to być jak dotychczas dni od 1 do 8 listopada i nie muszą to być dni następujące po sobie.

W każdym z tych wybranych dni można uzyskać tylko jeden odpust zupełny. Albo innym czynem odpustowym może być pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy i odmówienie tam modlitwy „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga” w jednym dowolnie wybranym dniu listopada. Nie musi to być jak dotychczas dzień 2 listopada ale każdy może wybrać sobie w listopadzie jeden taki dzień. Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święta (cmentarz, kościół, kaplicę), oraz wykluczając wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mając intencję kiedy to tylko będzie możliwe spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny.

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte, oraz wykluczając wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mając intencję kiedy to tylko będzie możliwe, spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny.

W naszej parafii od 1 listopada  wypominki będziemy odprawiać w uroczystość Wszystkich Świętych i wszystkie niedziele listopada o godz. 18.30 a w dni zwykłe o godz. 17.30. Kartki po czytelnym wypełnieniu prosimy przynosić do zakrystii. Informujemy również, że modlitwa wypominkowa wraz z Eucharystią będzie transmitowana na naszej stronie internetowej i naszym profilu facebookowym.

Wieczne odpoczywanie, Racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki. Amen