Ja jestem dobrym pasterzem… Życie Moje oddaję za owce

 

IV Niedziela Wielkanocna jest nazywana Niedzielą Dobrego Pasterza, co nawiązuje do czytanych w tym dniu fragmentów 10. rozdziału Ewangelii św. Jana, w którym Jezus porównuje siebie do Dobrego Pasterza.


Ewangeliczna przypowieść ukazuje nam Chrystusa zatroskanego o zbawienie wszystkich, których powierza Mu Bóg Ojciec. Szczególnym znakiem tej pasterskiej miłości są sakramenty święte, których sprawowanie Chrystus pozostawia swoim uczniom i ich następcom. Stąd też niedziela ta rozpoczyna Tydzień Modlitw o Nowe Powołania, dlatego zachęcamy, aby w tych dniach podjąć postanowienia modlitewne i postne w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych.

Warto także pamiętać w swoich modlitwach o kapłanach, którzy na co dzień posługują bądź posługiwali nam w naszej parafii i wspólnotach.