Obecni duszpasterze

ks. Piotr Bogusław Nowak

Ks. Piotr Nowak

Święcenia kapłańskie przyjął 17 października 1998 roku. Studiował prawo kanoniczne i historię Kościoła. Od 2007 roku jest proboszczem naszej parafii i budowniczym nowego kościoła. Pełni także liczne funkcje w diecezji: jest kanonikiem honorowym Kapituły Lubelskiej, wicedziekanem dekanatu lubelskiego zachodniego, dekanalnym wizytatorem nauki religii oraz członkiem Archidiecezjalnej Rady ds. ekonomicznych. Kapłan oddany parafii i ceniony rekolekcjonista. W parafii sprawuje m.in. opiekę na Kółkami Żywego Różańca i kręgami Domowego Kościoła. Duchowymi przewodnikami swojego kapłaństwa uczynił świętych Piotra i Pawła. Od początku drogi kapłańskiej towarzyszy mu zawołanie: „Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas (2 Kor 4,7).”

kontakt: p.nowak@diecezja.lublin.pl

 

ks. Bogusław Marzęda

ks. Bogusław Marzęda

Święcenia kapłańskie przyjął z rąk arcybiskupa Józefa Życińskiego 7 czerwca 2003 roku w Lublinie. Studiował teologię dogmatyczną na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od 2017 roku jest wikariuszem w naszej parafii. Pracuje jako katecheta w Szkole Podstawowej nr 7 im. Księdza Jana Twardowskiego. Dał się poznać jako kapłan otwarty na potrzeby drugiego człowieka. W diecezji jest moderatorem Stowarzyszenia Ruch Rodzin Nazaretańskich oraz kierownikiem duchowym wspólnoty Wiara i Światło opiekującej się osobami niepełnosprawnymi. W naszej parafii jest odpowiedzialny za Liturgiczną Służbą Ołtarza, wspólnotę neokatechumenatu, opiekuje się także dziewczęcą drużyną harcerską. Swoje posługi powierza orędownictwu św. Krzysztofa i Św. Józefa. Lubi sport, najchętniej gra w piłkę nożną.

kontakt: ksbogus@onet.pl

ks. Kordian Broniarczyk

Ks. Kordian Broniarczyk

Święcenia przyjął 2 czerwca 2012 roku z rąk arcybiskupa Stanisława Budzika. 1 lipca 2017 roku został skierowany do pracy w naszej parafii. Od razu zyskał sympatię parafian, doskonale nawiązując kontakt z dziećmi i młodzieżą. Pracuje jako katecheta w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej im. Karola Lipińskiego. W parafii jest opiekunem duchowym Legionu Maryi i dwóch kręgów Domowego Kościoła. Wśród świętych najbardziej ceni sobie świętego Benedykta i świętą Hildegardę z Bingen. Mottem Jego życia duchowego stało się zawołanie Anzelma z Canterbury – „wiara poszukująca zrozumienia”. To kapłan wielu talentów… Od kilku lat przygotowuje w naszym kościele wystrój Bożego Grobu. Ponadto pisze ikony, gra na skrzypcach i jeździ na łyżwach.

kontakt: kordianbroniarczyk@gmail.com

ks. Łukasz Głaz

Ks. Łukasz Głaz

Święcenia przyjął 4 czerwca 2011 roku z rąk biskupa Mieczysława Cisło, w latach 2015-2017 był wikariuszem w naszej parafii. Obecnie pełni w Archidiecezji Lubelskiej wiele różnych funkcji. Zajmuje się Duszpasterstwem Akademickim Politechniki Lubelskiej, studiuje teologię moralną na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a także jest zastępcą koordynatora ds. Nowej Ewangelizacji w diecezji, posługuje we wspólnocie Przyjaciele Oblubieńca. Do grona jego ulubionych świętych należą: św. Maryja – Matka pięknej Miłości, bł. Chiara Luce Badano, św. Paweł od Krzyża, św. Gemma Galgani, św. Maksymilian Kolbe. To kapłan lubiany zarówno przez młodzież, jak i przez dorosłych, zawsze znajduje czas, by pochylić się nad drugim człowiekiem, zwłaszcza w sakramencie pokuty i pojednania. Człowiek miłosierdzia i wielkiego serca, którego mottem przewodnim są słowa św. Maksymiliana Kolbego: „Kochaj i służ”.

kontakt: l.glaz@diecezja.lublin.pl