Obecni duszpasterze

ks. Piotr Bogusław Nowak

Ks. Piotr Nowak

Święcenia kapłańskie przyjął 17 października 1998 roku. Studiował prawo kanoniczne i historię Kościoła. Od 2007 roku jest proboszczem naszej parafii i budowniczym nowego kościoła. Pełni także liczne funkcje w diecezji: jest kanonikiem honorowym Kapituły Lubelskiej, wicedziekanem dekanatu lubelskiego zachodniego, dekanalnym wizytatorem nauki religii oraz członkiem Archidiecezjalnej Rady ds. ekonomicznych. Kapłan oddany parafii i ceniony rekolekcjonista. W parafii sprawuje m.in. opiekę na Kółkami Żywego Różańca i kręgami Domowego Kościoła. Duchowymi przewodnikami swojego kapłaństwa uczynił świętych Piotra i Pawła. Od początku drogi kapłańskiej towarzyszy mu zawołanie: „Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas (2 Kor 4,7).”

kontakt: p.nowak@diecezja.lublin.pl

 

ks. Bogusław Marzęda

ks. Bogusław Marzęda

Święcenia kapłańskie przyjął z rąk arcybiskupa Józefa Życińskiego 7 czerwca 2003 roku w Lublinie. Studiował teologię dogmatyczną na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od 2017 roku jest wikariuszem w naszej parafii. Pracuje jako katecheta w Szkole Podstawowej nr 7 im. Księdza Jana Twardowskiego. Dał się poznać jako kapłan otwarty na potrzeby drugiego człowieka. W diecezji jest moderatorem Stowarzyszenia Ruch Rodzin Nazaretańskich oraz kierownikiem duchowym wspólnoty Wiara i Światło opiekującej się osobami niepełnosprawnymi. W naszej parafii jest odpowiedzialny za wspólnotę neokatechumenatu, opiekuje się także dziewczęcą drużyną harcerską. Swoje posługi powierza orędownictwu św. Krzysztofa i Św. Józefa. Lubi sport, najchętniej gra w piłkę nożną.

kontakt: ksbogus@onet.pl

ks. Jan Tadyniewicz

Święcenia kapłańskie przyjął 27 maja 2017 roku. W lipcu 2023 roku został mianowany wikariuszem naszej parafii. Opiekuje się wspólnotą Przyjaciół Oblubieńca, kręgiem Domowego Kościoła oraz oazą młodzieżową. Będzie też odpowiedzialny za przygotowania do sakramentu bierzmowania. Jest katechetą w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej im. K. Lipińskiego w Lublinie. To kapłan o pogodnym usposobieniu, otwarty na młodzież, wielokrotnie prowadził oazy młodzieżowe i inne rekolekcje w diecezji.

 

 

 

ks. Dominik Szymański

Święcenia kapłańskie przyjął 7 czerwca 2008 roku. W lipcu 2023 roku został mianowany wikariuszem naszej parafii. W parafii jest odpowiedzialny za Liturgiczną Służbę Ołtarza i Krąg Domowego Kościoła. Przygotowuje także dzieci do Pierwszej Komunii Świętej. Jest duszpasterzem akademickim Politechniki Lubelskiej, uczy także religii w VII Liceum im. Unii Lubelskiej. Lubi podróże i aktywnie spędzany czas z młodzieżą.