Bierzmowanie

Przyjmij znamię daru Ducha Świętego.
Amen.

ZNACZENIE BIERZMOWANIA

Bierzmowanie przynosi zatem wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej:

  • zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie,
  • ściślej jednoczy nas z Chrystusem,
  • pomnaża w nas dary Ducha Świętego,
  • udoskonala naszą więź z Kościołem,
  • udziela nam, jako prawdziwym świadkom Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się krzyża.

Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. (Obrzędy bierzmowania)

Bierzmowanie jest nazywane sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. Przyjęcie go jest świadomym potwierdzeniem wiary otrzymanej na chrzcie i wymaga gotowości, by w sposób dojrzały i odpowiedzialny wyznawać swoją wiarę i bronić jej.

(Katechizm Kościoła Katolickiego, 1303)

W NASZEJ PARAFII

Sakrament bierzmowania udzielany jest młodzieży chcącej go przyjąć pod koniec klasy ósmej. Poprzedza go roczny okres przygotowawczy obejmujący katechezę parafialną.

Osoby starsze chcące uzupełnić sakrament bierzmowania zgłaszają się do kancelarii parafialnej i kierowane są na podobne przygotowanie prowadzone przez naszą archidiecezję przy kilku centrach duchowości chrześcijańskiej przez wyspecjalizowane agendy kościelne.