Pogrzeb katolicki

ZNACZENIE POGRZEBU KATOLICKIEGO

Przez pogrzeb kościelny Kościół wyprasza duchową pomoc zmarłym, okazuje szacunek ich ciału i równocześnie żywym niesie pociechę nadziei (Kan. 1176 §2 KPK).

W NASZEJ PARAFII

Zmarły potrzebuje w pierwszym rzędzie modlitwy. Dlatego po śmierci polecamy osobę zmarłą Bogu modląc się, aby mogła jak najszybciej oglądać Boga.

 1. Pogrzeb jest czynnością liturgiczną nawiązującą do religijności zmarłego i wyrazem wiary jego rodziny.
 2. Obrzędy pogrzebowe zatwierdzone przez Stolicę Apostolską przewidują kilka form liturgii np.: Msza św. lub bez niej (w zależności od poziomu religijnego zmarłego i okoliczności jego śmierci).
 3. Formalności związane z pogrzebem, po uprzednim uzgodnieniu daty i godziny w biurze na cmentarzu, rodzina załatwia w kancelarii parafialnej, przedstawiając następujące dokumenty:
 • akt zgonu z USC
 • informację o przyjęciu sakramentów św. (dokument od kapelana szpitalnego lub od duszpasterza z parafii o zaopatrzeniu zmarłego w domu rodzinnym)
 • pisemną informację o zmarłym wystawioną przez właściwego ks. proboszcza (jeżeli zmarły zamieszkiwał poza terenem parafii pw. Przemienienia Pańskiego)
 1. Modlitwa, a zwłaszcza pełne uczestnictwo we Mszy św. pogrzebowej (przyjęcie Komunii św.) jest najcenniejszym darem dla zmarłego.
 2. Informujemy uczestników pogrzebu, że w kaplicach cmentarnych Lublina w czasie Mszy św. pogrzebowej nie ma możliwości przystąpienia do sakramentu pokuty z racji ograniczonego czasu pogrzebu. Spowiedź należy odbyć wcześniej np. w swoim kościele parafialnym lub w kościele oo. Kapucynów (spowiedź całodzienna).
 3. Także po pogrzebie należy zmarłym zapewnić stałą pomoc modlitewną polecając ich Miłosierdziu Bożemu:
 • Msza św. w 30 dzień po śmierci
 • Msza św. w rocznicę śmierci
 • Msza św. w innych terminach (np. w dzień imienin)
 • „Wypominki” w miesiącu listopadzie
 1. Pogrzeb katolicki nie przysługuje tym, którzy świadomie i dobrowolnie zerwali łączność z Kościołem lub zmarli bez pokuty w gorszących okolicznościach albo z pogardą dla religii Kościoła, uparcie odmawiając przyjęcia sakramentów.