Małżeństwo

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Małżeństwo jest przymierzem mężczyzny i kobiety, przez które małżonkowie ustanawiają pomiędzy sobą wspólnotę całego życia, pochodzi z ustanowienia Stwórcy, a przez Chrystusa Pana zostało obdarzone dla ochrzczonych godnością sakramentalną.

KPK, kan. 1055

WARUNKI I FORMALNOŚCI

Ponieważ małżeństwo jest sakramentem, a jednocześnie faktem społecznym, Kościół wymaga spełnienia następujących warunków:

 1. Narzeczeni mają obowiązek zgłosić się do kancelarii parafialnej najpóźniej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu.
 2. Ślub ważnie można zawierać tylko na terenie własnej parafii narzeczonego lub narzeczonej. Do ślubu w innych kościołach parafialnych wymagana jest specjalna zgoda własnego proboszcza narzeczonego lub narzeczonej (tzw. „LICENCJA”), którą można otrzymać dopiero po zakończeniu formalnego przygotowania do sakramentu małżeństwa.
 3. Zgłaszając się po raz pierwszy do kancelarii narzeczeni przynoszą ze sobą następujące dokumenty:
 • dowód osobisty
 • aktualne świadectwo chrztu (nie starsze niż 6 miesięcy)
 • świadectwo bierzmowania (jeżeli ten sakrament nie jest odnotowany na świadectwie chrztu)
 • w przypadku wdowców akt zgonu poprzedniego małżonka
 • świadectwo religii z ostatniej klasy
 1. Przygotowanie duchowe i poprawne do małżeństwa obejmuje:
 • dwukrotną spowiedź – po zgłoszeniu na zapowiedzi oraz w ostatnim tygodniu przed ślubem
 • udział w 10 konferencjach przedmałżeńskich (konferencje w parafii pw. Przemienienia Pańskiego prowadzone są raz w roku – w pierwszym kwartale, po uprzednim ogłoszeniu w ramach niedzielnych informacji duszpasterskich)
 • trzy indywidualne spotkania w Poradni Rodzinnej (termin do uzgodnienia z doradczynią poradni rodzinnej w czasie prowadzonej przez nią konferencji)
 • udział w dniu skupienia dla narzeczonych (informacja u duszpasterzy)
 • wygłoszenie zapowiedzi w parafiach obojga narzeczonych
 1. W ostatnim tygodniu przed ślubem narzeczeni wraz z dwoma świadkami zgłaszają się do kancelarii parafialnej w celu spisania aktu ślubu przedstawiając następujące dokumenty:
 • indeks odbycia nauk przedmałżeńskich z wpisem drugiej spowiedzi przedmałżeńskiej
 • licencję, jeżeli związek zawierany jest poza własną parafią
 • zaświadczenie z USC uprawniające do tzw. ślubu konkordatowego lub odpis aktu wcześniej zawartego ślubu cywilnego.
 1. Filmowanie i robienie zdjęć podczas uroczystości ślubnej podlega przepisom liturgicznym i musi być wcześniej uzgodnione z duszpasterzem.