Czciciele Serca Jezusowego

Początek kultu Serca Jezusowego stanowiła chwila przebicia włócznią boku Jezusa na krzyżu, a pierwszymi jego czcicielami było grono przyjaciół Jezusowych obecnych pod krzyżem, z Maryją Matką i umiłowanym uczniem Janem. „Zbawiciel kazał Sobie po śmierci włócznią bok otworzyć i Serce przebić, aby ludzie poznali, że to Serce, z którego wówczas wyszła krew i woda, umiłowało ich aż do końca, że z niego wypłynęła ofiara krzyża, z niego Kościół Św. z siedmiu zdrojami łaski, z niego – zbawienie i odrodzenie wszystkich”.

(Nabożeństwo do NSJ, wyd. II, s. 12-13)

 

Czciciele Serca Jezusa idą przez życie z postawą zaufania do tego Serca i miłością do każdego człowieka. Ta ich miłość, objawiająca się poprzez uczynki, rodzi prawdziwą radość. Czciciele Serca Pana Jezusa nie zapominają o Jego obietnicy: Będę ich pocieszał we wszystkich utrapieniach.

W naszej parafii wspólnota, którą tworzy nieliczna grupa kobiet, od lat rozpowszechnia kult Serca Jezusowego przez wspólną modlitwę, intronizację Serca Pana Jezusa w rodzinach i inne formy kultu.

Grupa spotyka się w każdy pierwszy wtorek miesiąca po wieczornej mszy świętej. W pierwsze piątki miesiąca panie przygotowują i prowadzą adorację przed Najświętszym Sakramentem. Raz w miesiącu odprawiana jest też Eucharystia zamówiona w intencjach, w których modli się wspólnota.

Opiekunem duchowym wspólnoty Czcicieli Serca Pana Jezusa w naszej parafii jest ksiądz Marek Sawicki.