Koła Żywego Różańca

Żywy Różaniec to wspólnota założona przez sługę Bożą Paulinę Jaricot w Lyonie w 1826 roku, zatwierdzona przez papieża Grzegorza XVI konstytucją Benedicentes Domino w 1832 roku. W Polsce praktyka Żywego Różańca stała się znana już pod koniec XIX wieku.
Każde koło Żywego Różańca składa się z 20 osób, które zobowiązują się do codziennego odmawiania jednej dziesiątki różańca (Ojcze nasz… 10 x Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…). Odmawia się jedną tajemnicę różańca przez cały miesiąc, a na comiesięcznym spotkaniu następuje zmiana tajemnicy.
W łączności z całym Kościołem Żywy Różaniec podejmuje jako główną intencję swoich modlitw Papieską Intencję Ogólną i Papieską Intencję Misyjną oraz chętnie przyjmuje specjalne intencje polecane przez biskupa miejsca. Może modlić się także w specjalnej intencji danego koła.

W naszej Parafii funkcjonuje jedenaście Kół Żywego Różańca – dziesięć żeńskich i jedno męskie:

1. Koło Różańcowe pw. Miłosierdzia Bożego
zelatorka: Janina Borowska

2. Koło Różańcowe pw. Św. Anny
zelatorka: Janina Nieściur

3. Koło Różańcowe pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
zelatorka: Danuta Szostak

4. Koło Różańcowe pw. Matki Bożej Licheńskiej
zelatorka: Krystyna Polska

5. Koło Różańcowe pw. Matki Bożej Częstochowskiej
zelatorka: Halina Matwiejczuk

6. Koło Różańcowe pw. Św. Elżbiety
zelatorka: Krystyna Bochniak

7. Koło Różańcowe pw. Matki Bożej Fatimskiej
zelatorka: Regina Szeliga

8. Koło Różańcowe pw. Matki Bożej Królowej Świata
zelatorka: Danuta Kosecka

9. Koło Różańcowe pw. Matki Bożej Bolesnej
zelatorka: Józefa Berecka

10. Koło Różańcowe pw. Niepokalanego Poczęcia NMP
zelatorka: Józefa Berecka

11. Koło Różańcowe pw. św. Józefa
zelator: Henryk Niedźwiadek

Opiekunem duchowym tej wspólnoty modlitewnej jest ksiądz proboszcz Piotr Nowak.