Legion Maryi

Legion Maryi jest katolicką wspólnotą modlitewną pod przewodnictwem Maryi Niepokalanej opartą o regułę nawiązującą m.in. do „Traktatu o doskonałym nabożeństwie” św. Ludwika Marii Grignion de Monfort. Na świecie istnieje od 1921 a w Polsce od 1980 roku. Powstał 7 września 1921 roku w przeddzień święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, w Dublinie, w Irlandii, założony i prowadzony przez wiele dziesięcioleci przez Irlandczyka, Franka Duffa (7 VI 1889 – 7 XI 1980). Przez siedem pierwszych lat Legion rozwijał się wyłącznie w Irlandii, później zaczął rozprzestrzeniać się na cały świat.

Dzisiaj jest obecny w 163 krajach na wszystkich kontynentach świata a liczbę członków aktywnych szacuje się na około 3 mln osób, zaś członków pomocniczych na około 7 mln. W 1965 roku Frank Duff został zaproszony i uczestniczył jako specjalny obserwator świecki w pracach Soboru Watykańskiego II. Kardynał Leo Suenens nazwał Duffa geniuszem apostolatu. Obecnie Legion na całym świecie trwa na modlitwie o beatyfikację sługi Bożego Franka Duffa.

Głównymi założeniami tego ruchu są rozwój duchowy poprzez codzienną wspólną modlitwę i działalność apostolska.
Są dwie grupy legionowe – modlitewna, tzw. członkowie wspierający i członkowie czynni, którzy poza apostolatem modlitwy, realizują np. apostolat chorych, apostolat Cudownego Medalika, apostolat uliczny, pracują na rzecz wspólnoty parafialnej czy też angażują się w inne przedsięwzięcia, ale zawsze w duchu Maryi.

Vexillum Legionu Maryi jest wzorowane na signum – znaku legionu rzymskiego. Na miejscu orła, który wieńczył signum, widzimy Gołębicę – symbol Ducha Świętego. Poniżej, na poprzecznej tabliczce, umieszczony jest napis: Legio Mariae (Legion Maryi). Między tabliczką a drzewcem znajduje się owal z wizerunkiem Maryi Niepokalanie Poczętej (wzięty z awersu Cudownego Medalika). Wizerunek Maryi połączony jest z tabliczką ornamentem z róży i lilii. Drzewce umieszczone jest na globie ziemskim, który spoczywa na czworokątnej płaskiej podstawie. Całość wyraża myśl, że Duch Święty ma zdobyć świat przez Maryję i Jej dzieci.
Podstawa i kula odwzorowująca glob ziemski wykonane są z onyksu, pozostałe części z metalu. To Vexillum jest stałym i obowiązkowym elementem ołtarzyka legionowego. Ma stać na stole po prawej stronie figurki Niepokalanej.

Ikona Legionu to obraz namalowany przez młodego artystę z Dublina, jako dar dla Legionu Maryi. Wyraża ona jego duchowość a ponadto odzwierciedla modlitwy legionowe.

W Parafii Przemienienia Pańskiego istnieje grupa legionowa po wezwaniem Maryi Królowej Polski. Naszymi duchowymi opiekunami byli: ks. Piotr Nowak, ks. Marek Sawicki i ś.p. ks. prof. Lech Sutryk.

1 kwietnia 2020 roku obchodziliśmy okrągłą, 25. rocznicę powstania Legionu Maryi w naszej Parafii. 25 lat – ćwierć wieku i ogromny dorobek, trudno to streścić w kilku słowach. Ad hoc nasuwa się refleksja, że może nie jesteśmy rozpoznawalni, bo nie jest to działalność spektakularna. Najważniejsza jest modlitwa, wytrwała, codzienna, w zaciszu domowym lub w biegu, w zdrowiu i w chorobie ale zawsze nam towarzyszy, bo taki obowiązek podjęliśmy składając przyrzeczenie. Modlitwa jest piękna, wypowiadamy te same słowa przez te wszystkie lata i ciągle odkrywamy ich piękno i siłę, tzw. Mały brewiarz, Katena, Antyfona: „Kimże jest ta która świeci jak zorza, piękna jak księżyc groźna jak zbrojne zastępy?” oraz „Wielbi dusza moja Pana i raduje się Duch mój w Bogu Zbawicielu moim…” Codziennie rozważamy tajemnice różańcowe. A kiedy jest trudno, to pamiętamy słowa przyrzeczenia: „Jestem całkowicie Twój, moja Królowo i Matko, i wszystko co posiadam jest twoje.”

Członkowie wspierający spotykają się jeden raz w miesiącu, a czynni co tydzień. Spotkania przebiegają według ustanego planu i zawsze uczestniczy w nich kapłan, który jest kierownikiem duchowym grupy. Każdy może zostać legionistą, nie ma ograniczeń wiekowych.

W naszej Parafii przez kilka lat działała dziecięca grupa legionowa, wówczas jedyna na terenie naszego miasta. Opiekunem duchowym dzieci był ś.p. ks. Krzysztof Kwiatkowski.

Legion Maryi jest świetną szkołą formacji zanurzonej w duchowości maryjnej.

Więcej o Legionie Maryi w Polsce na stronie: http://www.legionmaryi.pl/