Liturgiczna Służba Ołtarza

Liturgiczna Służba Ołtarza to duszpasterstwo zrzeszające młodych chłopców, którzy pragną być bliżej Boga i bliżej Chrystusa Eucharystycznego.

Słowo ministrant oznacza służyć, pomagać i takie jest nasze zadanie – służyć Jezusowi przy ołtarzu. Głównym zadaniem lektorów jest odpowiednia oprawa Liturgii Słowa, zaś zadaniem ministrantów jest przygotowywanie ołtarza i pomaganie księdzu podczas liturgii.

Zasady ministranta

  1. Ministrant kocha Boga i dla jego chwały wzorowo spełnia swe obowiązki służby ołtarza.
  2. Ministrant służy Panu Chrystusowi w ludziach.
  3. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
  4. Ministrant pracuje nad swoim charakterem i czuwa nad czystością serca i duszy.
  5. Ministrant poznaje liturgię, i żyje nią.
  6. Ministrant modli się za ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.
  7. Ministrant jest dobrym synem i bratem.
  8. Ministrant swoją chrześcijańską postawą wnosi wszędzie prawdziwą radość.
  9. Ministrant przez swoją pilność i sumienność staje się przykładem dla innych.
  10. Ministrant podobnie jak kapłan stara się być niejako drugim Chrystusem.

Ministranci i lektorzy naszej parafii uświetniają zarówno duże uroczystości (np. Triduum Paschalne, Święta Bożego Narodzenia, Boże Ciało), jak i codzienne liturgie oraz nabożeństwa.

Aktualnie Liturgiczna Służba Ołtarza w naszej parafii ma w swoich szeregach 31 chłopców – ministrantów i lektorów trzech ceremoniarzy. Co roku dołącza do naszego grona kilku nowych kolegów. Przed promocjami zarówno ministranckimi, jak i lektorskimi kandydaci przechodzą serię spotkań, czyli tzw. kurs przygotowawczy. Stają się ministrantami i lektorami po złożeniu uroczystej przysięgi podczas Mszy Świętej.

Świadectwa naszych ministrantów

Bycie lektorem jest osobistym spotkaniem Boga podczas Mszy Świętej. Jest okazją do jej głębszego przeżycia i włączenia się w Liturgię Słowa poprzez przeczytanie słów, które kieruje do nas Bóg każdego dnia. Czytając Słowo Boże zgromadzonym wiernym, ogarnia mnie przeczucie, iż jestem narzędziem w rękach Boga, służącym do przekazywania innym tego, co jest dla nas ważne, czyli informacji o więzi Boga z ludźmi i tego jak On działa pośród nas. Ponadto, stojąc niedaleko ołtarza podczas największego z cudów – momentu, w którym Chrystus ofiaruje się nam, mogę z bliska doświadczać obecności Boga wśród nas.

lektor Tobiasz

Moje bycie ministrantem…
Ministrantem jestem już pięć lat i od pięciu lat dobrowolnie służę Bogu. Bycie ministrantem nie zamyka się w przestrzeni kościoła, ponieważ najważniejszym zadaniem ministranta jest głoszenie prawdy o Bogu w kościele i poza nim. Jestem ministrantem dlatego, że chcę głosić innym naukę płynącą z ust Bożych.

ministrant Nataniel

Ministrantem zostałem, gdy miałem 7 lat. Sprawia mi ogromną radość to, że mogę być tak blisko ołtarza i Pana Boga. Lubię spełniać funkcje ministranta. Spotykamy się co tydzień po piątkowej Mszy świętej na zbiórce. Tam poznajemy ciekawe rzeczy, które rozszerzają naszą wiedzę o służbie liturgicznej. Ministrantura to nie tylko służenie do Mszy świętej. Po zbiórkach chodzimy na piłkę. Bardzo miłe jest to, że nasz ksiądz Bogusław organizuje nam takie spotkania. Bardzo zachęcam chłopców, aby dołączyli do naszej grupy.

ministrant Mikołaj

Zbiórki ministrantów odbywają się w piątki po wieczornej mszy świętej. Po spotkaniu formacyjnym ministranci spotykają się na integracyjnych zajęciach sportowych.

Opiekunem Liturgicznej Służby Ołtarza w naszej parafii jest ks. Dominik Szymański.

Prezes ministrantów – Mikołaj Kraczoń.

Zapraszamy chętnych chłopców do podjęcia służby liturgicznej.

Modlitwy

Przed mszą św.:
Oto za chwilę przystąpię do ołtarza bożego, do Boga który rozwesela moją mądrość, do świętej przystępuję służby, chcę ją dobrze pełnić. Proszę cię Panie Jezu o łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie, by oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko Tobie, Amen.

 

 

Po mszy św.:
Boże, którego dobroć powołała mnie do Twojej służby, spraw bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach, przez dzień dzisiejszy i całe me życie szedł tylko drogą zbawienia, przez Chrystusa, Pana naszego, Amen.