Dzieci Boże i Oaza Młodzieżowa

Wychować dziecko to najtrudniejsze zadanie na świecie, dlatego chcemy choć trochę pomóc rodzicom i proponujemy naszym małym chrześcijanom formację w Ruchu Światło-Życie, popularnie zwanym Oazą. Wiedząc, że dzieci potrzebują specyficznych środków przekazu dla przyswojenia pewnych prawd, dlatego staramy się na spotkaniach zaszczepić w nich dobre wartości, w oparciu o które będą dokonywać w przyszłości mądrych wyborów.

Formacja Oazy Dzieci Bożych jest w szczególny sposób związana z liturgią. Założyciel Ruchu Ojciec Franciszek Blachnicki rozpoczynał swoją pracę z ministrantami już w latach 50. i posłużyła mu ona później do opracowania całościowego programu formacyjnego obejmującego dzieci, młodzież i dorosłych.

Oaza Dzieci Bożych rozpoczyna się po Pierwszej Komunii Świętej, od trzeciej klasy szkoły podstawowej. Mogą w niej uczestniczyć zarówno chłopcy, jak i dziewczęta. W procesie formacyjnym uczestnicy są przygotowywani do poprawnego pełnienia funkcji liturgicznych, do rozumienia czynności i akcji liturgicznej oraz do prowadzenia chrześcijańskiego życia. To odniesienie do życia nosi też nazwę „liturgia życia” – nie jest bowiem możliwa formacja odrywająca jedną sferę życia chrześcijanina (liturgia) od drugiej (codzienność, życie).

Celem formacji jest osiągnięcie świadomego, czynnego i owocnego uczestnictwa w liturgii. Podstawową drogą do osiągnięcia tego celu jest wypełnianie tzw. siedmiu zadań tygodnia. Należy do nich: posługa podczas Mszy świętej w niedzielę i dzień powszedni, udział w cotygodniowym spotkaniu w grupie, wypełnienie „słowa życia”, nauka dobrej modlitwy, apostolstwo w rodzinie i posługa wobec braci. Zadania te są wprowadzane stopniowo poprzez różnego rodzaju ćwiczenia, zabawy i sprawności.

Spotkania formacyjne

Na spotkaniach Oazy Dzieci Bożych przychodzą dzieci ze szkoły podstawowej, najczęściej raz w tygodniu, w ciągu roku szkolnego. Przez około półtorej godziny, pod czujnym okiem animatorów, mają zorganizowany czas zajęć. Przez wspólną zabawę, poznawanie Słowa Bożego, warsztaty, spędzany w grupie wesoło a za razem twórczo czas poznają Dobrego Boga Ojca. Dzieci są angażowane do posługi w Kościele, oczywiście na miarę swoich możliwości, często śpiewają w scholach, prowadzą z animatorami nabożeństwa okresowe.

Rekolekcje wakacyjne

W wakacje organizowane są również piętnastodniowe rekolekcje oazowe:

Oaza Dzieci Bożych I st. – dla dzieci po 3. klasie szkoły podstawowej
Oaza Dzieci Bożych II st. – dla dzieci po 4. klasie szkoły podstawowej
Oaza Dzieci Bożych III st. – dla dzieci po 5. klasie szkoły podstawowej.

Po formacji w Oazie Dzieci Bożych możliwa jest jej kontynuacja w Oazie Młodzieżowej, która posiada odrębny program formacyjny i rekolekcyjny.

Dzieci wyjeżdżają poza miejsce zamieszkania, oprócz tego, co zwykle robią w ciągu pracy rocznej, tu dodatkowo wypełniają dyżury, uczą się nowych piosenek, uczestniczą w Eucharystii, a wszystko to na chwałę Pana. Przez tak stworzone warunki mogą doświadczyć, jak pięknie jest być dzieckiem Boga! Trzynastego dnia rekolekcji jest tzw. Dzień Wspólnoty. Wszystkie Oazy z okolicy zjeżdżają do jednego miejsca i dzielą się przeżyciami. Podobnie jak podczas spotkań w ciągu roku, uczestnicy podzieleni są na niewielkie grupy, a każda z nich ma własnego animatora. Kto dał się wciągnąć Oazie, ten wie, że to wspaniała przygoda na długie lata…

Oaza Młodzieżowa w naszej parafii

Obecnie w naszej parafii działają dwie grupy młodzieżowe, których animatorami są Damian Mielniczek i Wiktor Harasimiuk. Spotkania odbywają się raz w tygodniu. Dopełnieniem spotkań w ciągu roku są rekolekcje wakacyjne.

 

 

Ty też jesteś Dzieckiem Bożym!

Dołącz do naszej grupy – warto być bliżej Jezusa i innych ludzi!

 

Informacji o spotkaniach udziela:
ks. Jan Tadyniewicz

Zobacz też:
https://lublin.oaza.pl/oaza-dzieci-bozych/

Wykorzystano fotografie z wakacyjnych oaz rekolekcyjnych autorstwa Patrycji Ziarkiewicz.