Przyjaciele Oblubieńca

Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca wpisuje się w nurt nowych wspólnot w Kościele katolickim, które wyrosły z doświadczenia Odnowy Charyzmatycznej. Wspólnota narodziła się w 2010 roku dzięki spotkaniu i współpracy Wspólnoty Charyzmatycznej z Ożarowa Mazowieckiego oraz ks. Krzysztofa Kralki SAC – Dyrektora Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji.

Wspólnota Przyjaciół Oblubieńca liczy obecnie 140 wspólnot (w Polsce, w Anglii oraz w Niemczech), które gromadzą około siedem tysięcy osób rozważających codziennie Słowo Boże i głoszących Ewangelię.

Wspólnota gromadzi katolików wszystkich stanów – świeckich żyjących w małżeństwach lub samotnie, kleryków, braci i siostry konsekrowanych oraz księży – w jedną rzeczywistość, będącą obrazem Ludu Bożego w jego jedności i różnorodności powołań. Jej członkowie mają wspólne pragnienie rozkochiwania ludzi w Jezusie Chrystusie. Osoby należące do Wspólnoty tworzą duchowe i formalne przymierze katolików, którzy pragną odpowiedzieć na nakaz misyjny Jezusa Chrystusa (por. Mk 16, 15-20; Mt 28, 18-20) oraz na wezwanie Kościoła do podjęcia dzieła Nowej Ewangelizacji (por. RM 2-3, 5).

Wspólnota jednoczy się wokół Jezusa Chrystusa Jedynego Zbawiciela i Pana, który jest Oblubieńcem Kościoła i naszym Przyjacielem. To On objawia nam Miłość Boga Ojca, zaprasza do budowania Królestwa Bożego i posyła by iść na cały świat i czynić Mu uczniów z wszystkich narodów.

Poprzez formację ewangelizatorów Wspólnota pragnie umacniać Kościół oraz budzić świadomość powszechnego powołania chrześcijan do głoszenia Ewangelii.
Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca przy parafii Przemienienia Pańskiego w Lublinie jest owocem Seminarium Odnowy Wiary, które odbyło się w tej parafii od stycznia do kwietnia 2016 roku. Była to Boża odpowiedź na pragnienia ludzkich serc. Wspólnotę stanowią uczestnicy tego seminarium począwszy od studentów lubelskich uczelni po osoby pracujące oraz będące na emeryturze.
Spotykamy się w każdy poniedziałek o godzinie 19:00 na wspólnej modlitwie, przeżywaniu Słowa Bożego oraz dzielenia się Nim z braćmi i siostrami. We wspólnocie formuje się 35 osób, mamy 16 animatorów wśród których 9 jest po diakonii głoszenia. Osoby w naszej wspólnocie formują się również biorąc udział w organizowanych kursach formacyjnych jak i posługując na takich kursach. We wspólnocie działają również diakonie uwielbienia, orędownicza, liturgiczna, a w tym roku chcemy również powołać diakonię miłosierdzia. Wspólnota angażuje się również w życie parafii (prowadzimy Różaniec, Drogę Światła i Drogę Krzyżową, ubieramy jeden z Ołtarzy na Boże Ciało, prowadzimy Wigilię Zesłania Ducha Świętego kończąc uwielbieniem).

Świadectwa naszych parafian

Formacja we wspólnocie Przyjaciele Oblubieńca rozwija moją relację z Jezusem, pozwala wzrastać duchowo, odkrywać Boga i siebie, kształtować wrażliwość na Boga i drugiego człowieka, dostrzegać miłość i działanie Boga w osobistym życiu oraz podejmować kolejne kroki na drodze wiary. Uczy otwartości na Ducha Świętego i tego, jak służyć i dzielić się Jezusem z innymi, głosić Chrystusa własnym życiem.

Magda

Należę do wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca od niemal sześciu lat. Jest to miejsce, do którego zaprosił mnie Pan Jezus na początku mojego nawrócenia, bo ja sama nie rozważałam wstąpienia do wspólnoty. Ale skoro spodobało się Panu Bogu uświęcać i zbawiać ludzi we wspólnocie, to postawił na mojej drodze fantastycznych ludzi, których również zapragnął uczynić swoimi uczniami i misjonarzami. Postanowiłam zaufać Panu i przyjęłam Jego plan na moje życie. Okazało się, że wspólnota tworzy atmosferę służącą mojemu wzrostowi w wierze oraz ożywiającą relacje ze wszystkimi Osobami Trójcy Świętej, z sobą samą oraz z innymi ludźmi.
Wspólnota wzbogaciła moją modlitwę osobistą, nauczyłam się modlitwy uwielbienia. Zaczęłam żyć na co dzień ze świadomością obecności Boga i modlić się całym życiem. Dzięki formacji we wspólnocie, moje uczestnictwo we mszy świętej stało się pełniejsze. Jestem bardziej skupiona, doznaje mniej rozproszeń, bo lepiej rozumiem poszczególne części mszy świętej, rozpoznaję znaczenie gestów i po prostu przeżywam to misterium. We wspólnocie nauczyłam się czytania Słowa Bożego, przez które Bóg przemawia do mnie osobiście i aktualnie na dzień dzisiejszy, stosownie do sytuacji, w której się obecnie znajduję.
Mimo że wiele treści codziennej formacji jest mi znanych, to jako dorosły człowiek inaczej przyjmuję i głębiej przeżywam te prawdy. Nigdy nie jest za późno, żeby na nowo, w sposób bardziej dojrzały odkrywać Boga i jednocześnie poznawać prawdę o sobie. Dzięki wspólnocie doświadczyłam prawdziwej bliskości Boga, który swoją nieskończoną miłością sprawił, że się przełamuję i staję w gotowości by być świadkiem zmartwychwstałego Jezusa i służyć innym ludziom.
Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca, która wpisuje się w nurt Odnowy Charyzmatycznej, umożliwiła mi wejście w zupełnie nowy wymiar wiary – wiarę charyzmatyczną. To tutaj przyjęłam chrzest w Duchu Świętym i doświadczam tego, że Duch Święty daje zwyczajne i nadzwyczajnie charyzmaty zwykłym ludziom, takim jak ja czy inni członkowie wspólnoty, i za ich pośrednictwem również w dzisiejszych czasach zdarzają się cuda, uzdrowienia, nawrócenia na miarę naszej wiary.

Renata

Jeśli chciałbyś do nas dołączyć i pogłębić swoją relację z Jezusem

przyjdź ‒ jesteśmy dla Ciebie.

Więcej o wspólnocie Przyjaciele Oblubieńca na stronie:

http://przyjacieleoblubienca.pl/