Przyjaciele Oblubieńca

Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca wpisuje się w nurt nowych wspólnot w Kościele katolickim, które wyrosły z doświadczenia Odnowy Charyzmatycznej. Wspólnota narodziła się w 2010 roku dzięki spotkaniu i współpracy Wspólnoty Charyzmatycznej z Ożarowa Mazowieckiego oraz ks. Krzysztofa Kralki SAC – Dyrektora Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji.

Wspólnota Przyjaciół Oblubieńca liczy obecnie 140 wspólnot (w Polsce, w Anglii oraz w Niemczech), które gromadzą około siedem tysięcy osób rozważających codziennie Słowo Boże i głoszących Ewangelię.

Wspólnota gromadzi katolików wszystkich stanów – świeckich żyjących w małżeństwach lub samotnie, kleryków, braci i siostry konsekrowanych oraz księży – w jedną rzeczywistość, będącą obrazem Ludu Bożego w jego jedności i różnorodności powołań. Jej członkowie mają wspólne pragnienie rozkochiwania ludzi w Jezusie Chrystusie. Osoby należące do Wspólnoty tworzą duchowe i formalne przymierze katolików, którzy pragną odpowiedzieć na nakaz misyjny Jezusa Chrystusa (por. Mk 16, 15-20; Mt 28, 18-20) oraz na wezwanie Kościoła do podjęcia dzieła Nowej Ewangelizacji (por. RM 2-3, 5).

Wspólnota jednoczy się wokół Jezusa Chrystusa Jedynego Zbawiciela i Pana, który jest Oblubieńcem Kościoła i naszym Przyjacielem. To On objawia nam Miłość Boga Ojca, zaprasza do budowania Królestwa Bożego i posyła by iść na cały świat i czynić Mu uczniów z wszystkich narodów.

Poprzez formację ewangelizatorów Wspólnota pragnie umacniać Kościół oraz budzić świadomość powszechnego powołania chrześcijan do głoszenia Ewangelii.
Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca przy parafii Przemienienia Pańskiego w Lublinie jest owocem Seminarium Odnowy Wiary, które odbyło się w tej parafii od stycznia do kwietnia 2016 roku. Była to Boża odpowiedź na pragnienia ludzkich serc. Wspólnotę stanowią uczestnicy tego seminarium począwszy od studentów lubelskich uczelni po osoby pracujące oraz będące na emeryturze.
Spotykamy się w każdy poniedziałek o godzinie 19:00 na wspólnej modlitwie, przeżywaniu Słowa Bożego oraz dzielenia się Nim z braćmi i siostrami. We wspólnocie formuje się 35 osób, mamy 16 animatorów wśród których 9 jest po diakonii głoszenia. Osoby w naszej wspólnocie formują się również biorąc udział w organizowanych kursach formacyjnych jak i posługując na takich kursach. We wspólnocie działają również diakonie uwielbienia, orędownicza, liturgiczna, a w tym roku chcemy również powołać diakonię miłosierdzia. Wspólnota angażuje się również w życie parafii (prowadzimy Różaniec, Drogę Światła i Drogę Krzyżową, ubieramy jeden z Ołtarzy na Boże Ciało, prowadzimy Wigilię Zesłania Ducha Świętego kończąc uwielbieniem).

Świadectwa naszych parafian

Formacja we wspólnocie Przyjaciele Oblubieńca rozwija moją relację z Jezusem, pozwala wzrastać duchowo, odkrywać Boga i siebie, kształtować wrażliwość na Boga i drugiego człowieka, dostrzegać miłość i działanie Boga w osobistym życiu oraz podejmować kolejne kroki na drodze wiary. Uczy otwartości na Ducha Świętego i tego, jak służyć i dzielić się Jezusem z innymi, głosić Chrystusa własnym życiem.

Magda

Jeśli chciałbyś do nas dołączyć i pogłębić swoją relację z Jezusem

przyjdź ‒ jesteśmy dla Ciebie.

Więcej o wspólnocie Przyjaciele Oblubieńca na stronie:

http://przyjacieleoblubienca.pl/