Rok Świętego Józefa i specjalny odpust

Święty Józef – człowiek modlitwy, posłuszny Bogu, Oblubieniec Maryi, opiekun Chrystusa. Przymiotów tego orędownika można wymieniać wiele. Zwracają się do niego małżonkowie i ludzie pracy a umierający wzywają jego pomocy w godzinie swojej śmierci. 8 grudnia 2020 roku, w dniu 150. rocznicy ogłoszenia Świętego Józefa Patronem Kościoła Powszechnego, papież Franciszek ogłosił specjalny „Rok” poświęcony Opiekunowi Jezusa. Jest to też czas, kiedy można uzyskać specjalny odpust.

Dar Odpustu zupełnego można otrzymać pod zwykłymi warunkami. Należą do nich: spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Wierni powinni odrzucić wszelkie upodobanie do grzechu oraz uczestniczyć w wydarzeniach związanych w Rokiem św. Józefa przy okazjach i w sposób wskazany przez Penitencjarię Apostolską. Pozostałe warunki uzyskania odpustu to:
1. Co najmniej półgodzinne rozważanie Modlitwy Pańskiej oraz udział w jednym pełnym dniu skupienia, zawierającym rozważanie o św. Józefie.
2. Spełnienie uczynku miłosiernego względem ciała lub względem duszy.
3. Odmówienie Różańca w rodzinach (lub pomiędzy narzeczonymi).
4. Powierzenie codziennej swojej działalności opiece św. Józefa, a także wzywanie Go w modlitwach wstawienniczych za tych, którzy szukają pracy.
5. Odmówienie Litanii do św. Józefa lub Akatystu do św. Józefa lub innej modlitwy do św. Józefa w intencji chrześcijan prześladowanych za wiarę.
6. Odmówienie dowolnej modlitwy lub aktu pobożności na cześć św. Józefa np. „Do Ciebie, św. Józefie”, szczególnie 19 marca i 1 maja, w święto Świętej Rodziny, w Niedzielę Świętego Józefa, 19. dnia każdego miesiąca i w każdą środę, która jest dniem poświęconym wspomnieniu św. Józefa.
W sytuacji epidemicznej możliwość uzyskania odpustu zupełnego mają też osoby w podeszłym wieku, chore, umierające oraz te, które z usprawiedliwionych powodów nie mogą wyjść z domu, jeśli odmówią w domu akt pobożności na cześć św. Józefa, pocieszyciela chorych i patrona dobrej śmierci, ofiarując Bogu swoje cierpienia.

Modlitwa do świętego Józefa

O, święty Józefie, którego opieka przed tronem Boga jest tak wspaniała, mocna i natychmiastowa, powierzam Ci wszystkie moje sprawy i pragnienia.
O, święty Józefie, pomóż mi przez Twoje potężne wstawiennictwo i wyproś mi u Twojego Boskiego Syna wszelkie duchowe błogosławieństwa, żebym – poddany Twojej niebiańskiej mocy – mógł złożyć moje dziękczynienie i hołd najbardziej kochającemu ze wszystkich ojców.
O, święty Józefie, nigdy nie zmęczę się kontemplowaniem Ciebie. A w Twoich ramionach zasypia Jezus. Nie ośmielę się zbliżyć do Ciebie, kiedy On spoczywa na Twoim sercu. Uściskaj Go mocno w moim imieniu, ucałuj Jego drogocenną głowę i poproś Go, by odwzajemnił ten pocałunek, kiedy będę wydawał moje ostatnie tchnienie. Święty Józefie, patronie odchodzących dusz, módl się za mnie. Amen.

Źródła:
Papież ogłasza „Rok Świętego Józefa” , https://zgstl.pl/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Fzgstl.pl%2Fwp-admin%2F&reauth=1;
https://www.swietyjozef.kalisz.pl/Modlitwy/106.html