Chrzest

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

„Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania”

Katechizm Kościoła Katolickiego, 1213

Sakrament Chrztu udzielany jest w parafii pw. Przemienienia Pańskiego we wszystkie niedziele miesiąca oraz w obydwa dni uroczystości Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy podczas Mszy Świętej o godz. 11:30.

 1. Chrzest należy zgłosić najpóźniej na miesiąc przed niedzielą chrzcielną. Należy przy tym okazać akt urodzenia z USC. W przypadku dzieci spoza parafii pw. Przemienienia Pańskiego wymagana jest pisemna zgoda własnego proboszcza.
 2. Rodzice i chrzestni zobowiązani są do uczestnictwa w katechezie przedchrzcielnej oraz przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania. W parafii pw. Przemienienia Pańskiego konferencje dla rodziców i chrzestnych odbywają się w pierwszy czwartek miesiąca o godz. 19:00.
 3. Rodzicami chrzestnymi mogą być praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania. Powinni okazać stosowne zaświadczenie od proboszcza własnej parafii.
  Z funkcji rodziców chrzestnych wykluczone są osoby:
 • niepraktykujące,
 • pozostające w cywilnych związkach małżeńskich,
 • uczniowie objęci obowiązkiem katechezy a nie uczestniczący w niej.
 1. Akt chrztu jest spisywany i podpisywany przez rodziców i rodziców chrzestnych w ciągu tygodnia przed niedzielą chrzcielną w godzinach pracy kancelarii. W wyjątkowych wypadkach rodzice chrzestni spoza Lublina mogą złożyć podpisy w dniu chrztu
 2. Prosimy o punktualne przybycie na Mszę Świętą chrzcielną oraz zabranie ze sobą tzw. białej szaty i świecy chrzcielnej.
 3. Chrzest jest włączeniem do Kościoła i powinien być dniem radości całej rodziny. Najpiękniejszym darem dla dziecka jest modlitwa i przyjęcie Komunii Świętej w jego intencji przez wszystkich najbliższych.
 4. W czasie chrztu filmowanie i robienie zdjęć może odbywać tylko za zgodą i po uprzednim uzgodnieniu z duszpasterzami.
 5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy dziecko zostanie wychowane w duchu wiary katolickiej, chrzest może zostać odłożony