Różaniec Rodziców

Jak funkcjonuje Róża Różańcowa?

Różaniec Rodziców, zwany także Różą Rodziców, to modlitwa wspólnotowa oparta na schemacie Żywego Różańca. Podejmują ją przede wszystkim rodzice, ale nie tylko. Jedną Różę tworzy 20 małżeństw, bo tyle jest tajemnic różańcowych. Uczestnik Różańca Rodziców modli się w intencji swoich dzieci oraz w intencji dzieci pozostałych członków danej róży, a w zamian inni rodzice z tej róży modlą się za jego dzieci. Każdy z rodziców odmawia codziennie jedną dziesiątkę Różańca z przypisaną mu na dany miesiąc tajemnicą. Grupa stanowi pewnego rodzaju małą wspólnotę modlitwy, w tej wspólnocie poszczególne intencje stają się wspólne. W ten sposób za każde z dzieci objętych tą modlitwą odmówiony jest każdego dnia cały różaniec.

Co uzyskujemy z powodu uczestnictwa w róży?

Dajemy najpiękniejszy prezent naszym dzieciom – i to codziennie – wszystkie łaski związane z odmawianiem różańca w róży.

Kto może dołączyć? Kto może modlić się w Różańcu Rodziców?

Dołączyć do modlitwy w Różańcu Rodziców może praktycznie każdy:

  • oczywiście mogą modlić się rodzice naturalni,
  • rodzice którzy zaadoptowali dzieci,
  • rodzice chrzestni, którzy własnych dzieci nie mają,
  • wszyscy, którzy przyjmują odpowiedzialność za dzieci czyli wychowawcy, nauczyciele, katecheci, opiekunowie dzieci np. kadra harcerska itp.
  • wreszcie osoby, które nie mają dzieci – ale mają pragnienie w sercu do podjęcia takiej modlitwy w intencji dzieci innych rodziców.

Wszyscy, w których sercu zrodzi się pragnienie takiej modlitwy mogą w niej wziąć udział.

Jak się modlimy?

Modlimy się w dowolnie i dogodnie wybranym miejscu i czasie. Najlepiej wybrać sobie jakiś konkretny czas w ciągu dnia i wpleść tę modlitwę w rytm dnia.
Codziennie odmawiamy (indywidualnie, w dowolnie wybranym przez siebie momencie dnia) w intencji własnych dzieci oraz dzieci z całego koła jedną Tajemnicę Różańca: Ojcze nasz, 10 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu. Do codziennej modlitwy dołączamy także w razie potrzeby na indywidualną prośbę naszych uczestników intencje szczególne za dzieci i naszych bliskich (w czasie egzaminów, choroby, ważnych wydarzeń życiowych). Taką prośbę można skierować przez SMS do animatora grupy, który przekaże ją wszystkim.

W pierwszym dniu kolejnego miesiąca przechodzimy do kolejnej tajemnicy, czyli po pierwszej radosnej następuje druga, potem trzecia i tak dalej. Po tajemnicach radosnych następują tajemnice Światła, następnie bolesne i chwalebne, a po chwalebnych znowu radosne. Osoba odmawiająca tajemnicę Pierwszą Radosną odmawia tez początkowe modlitwy różańca świętego czyli Wierzę w Boga …, Ojcze nas …, 3 x Zdrowaś Maryjo … ( o wiarę nadzieję i miłość) i Chwała Ojcu …

Dołączając do Różańca Rodziców, pierwszego dnia rozpoczynamy Aktem Zawierzenia (tekst modlitwy znajduje sie poniżej). Co roku 8 grudnia akt ten jest ponawiany w łączności duchowej ze wszystkimi uczestnikami RR na całym świecie.

Róże Rodziców w naszej Parafii

W naszej Parafii powstało dotychczas pięć Róż Rodziców. Każda z nich ma swojego animatora (parę, która czuwa nad przebiegiem i kontynuacją modlitwy) oraz patrona duchowego.

Róża Rodziców nr 1: Anna i Stanisław Sowa, pw. św. Mikołaja
Róża Rodziców nr 2: Katarzyna i Kazimierz Kraczoniowie, pw. św. Dominika
Róża Rodziców nr 3: Bożena i Jacek Baczewscy
Róża Rodziców nr 4: Marta i Grzegorz Ligieccy
Róża Rodziców nr 5: Ewelina i Damian Piwko
Róża Rodziców nr 6: Jolanta i Piotr Zborowscy, pw. Matki Bożej Królowej Pokoju

Opiekę duszpasterską nad Różańcem Rodziców sprawuje ksiądz Proboszcz. Parą odpowiedzialną za tworzenie nowej Róży w naszej parafii jest Jolanta i Piotr Zborowscy, tel. 608 271 084.

Otocz modlitwą swoje dziecko! Zapraszamy do włączenia się w modlitwę różańcową rodziców, by bez względu na obawy o brak wytrwałości podjąć to wyzwanie a troskę o przyszłość naszych dzieci powierzyć Matce Bożej.

Świadectwa naszych parafian

Codzienna modlitwa różańcowa za dzieci (nasze, chrześniaków) daje nam pewność, że są w najlepszych Matczynych rękach. Zawierzyliśmy je Tej, która wspiera je każdego dnia i prowadzi do świętości, do Pana Jezusa. Według nas jest to najlepsze, co możemy dla nich zrobić.

Jola i Piotr

Dzięki temu, że włączyliśmy się z mężem do Róży Rodziców jesteśmy bardziej zmobilizowani do tego, żeby razem się modlić i żeby o tej modlitwie nie zapominać. Mamy też pewność, że nasze dzieci są otoczone opieką najlepszej Matki i Ojca.

Ania i Artur

Akt zawierzenia Modlitwy Różańcowej Rodziców w intencji dzieci

Niepokalana Dziewico Maryjo! Królowo Rodzin, Królowo Pokoju. Zawierzam Ci swoje dzieci i wszystkie dzieci objęte modlitwą w Różach Różańcowych rodziców. Przez tajemnice życia Jezusa i Świętej Rodziny uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym jakie może wypływać ze słabości i grzechów rodzicielskich. Ochroń je płaszczem swojej miłości i modlitwy, niech pozostaną niewinne, a te które zbłądziły, które doświadczają nędzy grzechu skieruj na drogę nawrócenia. Tobie i tej modlitwie różańcowej powierzamy drogi ich rozwoju i ufamy że doprowadzisz je do Jezusa. Niech to dzieło modlitwy rozwija się przynosząc Miłość i Pokój jaki niesie światu Chrystus, aby jak najwięcej dzieci, rodziców i rodzin doświadczyło uzdrawiającej mocy Miłości Bożej. Tobie się powierzamy w całości. Amen.