Sakramenty

Sakramenty i sakramentalia

Sakramenty Nowego Testamentu, ustanowione przez Chrystusa i powierzone Kościołowi, jako czynności Chrystusa i Kościoła, są znakami oraz środkami, przez które wyraża się i wzmacnia wiara, oddawany jest Bogu kult i dokonuje się uświęcenie człowieka (Kan. 840 KPK)

Sakramenty święte powinny być przyjmowane w parafii stałego lub tymczasowego zamieszkania.

Co zrobić, kiedy ktoś chce przyjąć sakramenty w innej parafii poza miejscem obecnego zamieszkania, nawet jeśli do tej parafii poprzednio należał (np. jest to parafia, w której się urodził, mieszkają jego rodzice lub mieszkał tam w młodości)?
Zgodę na przyjęcie sakramentów poza parafią własną wydaje Proboszcz parafii zamieszkania.

  1. Chrzest
  2. Bierzmowanie
  3. Eucharystia
  4. Komunia Św.
  5. Spowiedź
  6. Małżeństwo
  7. Namaszczenie chorych
  8. Pogrzeb katolicki