Chrystus się wam narodził w Betlejem…

„Anioł pasterzom mówił: Chrystus się wam narodził w Betlejem, nie bardzo podłym mieście. Narodził się w ubóstwie Pan waszego stworzenia…..”

Narodzin tak długo oczekiwanego Zbawiciela nie zauważyli wielcy tego świata. Pierwszymi, z którymi się spotkał byli prości pasterze. To pokazuje prawdę zawartą w słowach „nie tak widzi człowiek jak widzi Bóg” (1 Sm 16,7). Nawet jeżeli niezauważalni dla „świata i jego wielkich spraw” – jesteśmy ważni dla Boga. Im bardziej doświadczamy swojej kruchości i słabości, tym bardziej chce nam powiedzieć, że jest dla nas Emmanuelem – Bogiem z nami.
Niech ta świadomość towarzyszy nam w przeżywaniu Świąt Narodzenia Pańskiego i będzie źródłem prawdziwego pokoju.

Proboszcz i Duszpasterze

Nasza codzienna modlitwa


Zachęcamy do codziennej lektury Pisma Świętego.
Dzisiejsze czytania mszalne:

 


 

 

Aktualności

Scroll Up