IV Niedziela Zwykła

Posted on

INFORMACJE DUSZPASTERSKIE
IV Niedziela Zwykła
29 styczna 2023 r.

1. W czwartek, 2 lutego Święto Ofiarowania Pańskiego (Matki Bożej Gromnicznej). Msze święte z poświęceniem świec o godz. 7.00, 9.00, 16.30 i 18.00. To święto obchodzone jest również jako dzień życia konsekrowanego, którego zadaniem jest zwrócenie uwagi na rolę zakonów w Kościele.

2. W tym tygodniu przypadają pierwszy Piątek i pierwsza Sobota miesiąca.
– w czwartek adoracja z modlitwą o powołania o godz. 17.30
– Pierwszopiątkową spowiedź rozpoczniemy po południu od godz. 16.00, o godz. 16.30 dodatkowa Msza św. dla dzieci i młodzieży. O 17.45 nabożeństwo do Serca Pana Jezusa.
– w sobotę adoracja eucharystyczna po wieczornej Mszy sw.

2. W ubiegłą niedzielę zakończyliśmy wizytę duszpasterską. W naszej parafii jest 4720 domów i mieszkań. W ciągu miesiąca czterech kapłanów odwiedziło 1.891 mieszkań czyli 40,06%, nie odwiedzono 2.829 domów, co stanowi 59,94%. Była to pierwsza normalna wizyta duszpasterska od trzech lat. Ze względu na pandemię w 2021 r. nie odwiedzaliśmy domów wcale a w ubiegłym roku tylko te, do których nas bezpośrednio zaproszono. W stosunku do 2020 roku frekwencja przyjmujących spadła o ponad 8 %. Ubytek ten spowodowany jest przede wszystkim wymieraniem naszej dzielnicy, bo dotyczy nie tylko naszej parafii ale również sąsiednich św. Józefa i bł. Piotra Jerzego Frasati, czyli leżących w pasie wydłuż ul. Głębokiej od ul. Nadbystrzyckiej aż do Al. Kraśnickiej. Następuje tu gwałtowny spadek liczby stałych mieszkańców. Wizyta duszpasterska potwierdza oficjalne dane, podawane nam przez Urząd Skarbowy przy okazji naliczania podatku od wiernych, że nasza parafia podobnie jak sąsiednie wyludnia się. W roku 2000 było w niej zameldowanych około 12.400 osób. W ubiegłym roku liczba zameldowanych spadła do 8.500 osób. Faktyczna liczba zamieszkałych na stałe jest jeszcze mniejsza i wynosi niecałe 6.500 osób. Na przestrzeni 20 lat parafia skurczyła się liczbowo o około jedną trzecią. Ponad połowa mieszkań to lokale wynajmowane i zasiedlone czasowo przez studentów, wśród nich bardzo liczną ostatnio rzeszę studentów z Afryki a także przez imigrantów ze Wschodu, głównie Ukraińców. Wiele mieszkań jest też wynajmowanych przez osoby już pracujące; rodziny, małżeństwa i pary nieformalne, które z racji czasowego zamieszkiwania nie mają poczucia związku z miejscową parafia. Stwarza to niestety wiele problemów w sytuacji konieczności uzyskania jakiegoś dokumentu z kancelarii. Często takie osoby najpierw udają się do swoich rodzinnych parafii, gdzie się dowiadują, że z racji niezamieszkiwania od dłuższego czasu, zostały już wykreślone z listy parafian. Wtedy przychodzą do nas a my niestety nie mamy żadnych informacji o fakcie ich zamieszkiwania na naszym terenie i nie czujemy się kompetentni do wystawienia zaświadczenia dla kandydatów na chrzestnych czy też zezwolenia na ślub czy chrzest poza parafią zamieszkania. W świetle prawa kanonicznego przynależność do parafii jest terytorialna czyli wynika z faktu zamieszkiwania na jej terenie a nie z faktu zameldowania, co często jest mylone. Prosimy zatem by osoby czujące się katolikami, które już ukończyły studia i pracują, zamieszkując na naszym terenie, w następnych latach przyjmowały wizytę duszpasterska co umożliwi ich zapisanie lub zgłaszały się w tym celu do kancelarii, by unikać w przyszłości problemów proceduralno-prawnych w sytuacjach wymagających poświadczenia o byciu parafianinem. Podczas wizyty zapisaliśmy jak co roku na listę kilkanaście kolejnych osób, które będą odwiedzane w domach w pierwsze piątki miesiąca z posługą sakramentalną. Wszystkim tym, którzy zaprosili nas do domów, wspólnie się modlili, dzielili swoimi problemami oraz interesowali problemami parafii, a zwłaszcza budową kościoła, serdecznie dziękujemy. Parafianom dziękujemy za ofiary składane przy okazji wizyty. Na potrzeby parafii wpłynęło w gotówce 146.130 zł. i 60 dolarów i 40 funtów. Niektórzy przekazali swoje ofiary bezpośrednio na konto bankowe. Jak wiemy, będą one przeznaczone na trwającą budowę nowego kościoła. Przy tej okazji dziękujemy też za inne formy wparcia materialnego parafii – ofiary składane na tacę, przynoszone do kancelarii, przelewane na konto czy też przekazywane przy okazji zamawiania intencji mszalnych i innych posług sakramentalnych. Warto wspomnieć, że obowiązkowe opłaty ponoszone przez parafię i księży w niej pracujących w Urzędzie Skarbowym oraz Kurii naliczane są od wszystkich zameldowanych w parafii. Każdego miesiąca jest to 42 gr., co daje w skali roku ponad 5 zł. od każdego zameldowanego. Zważywszy, że odsetek regularnie uczestniczących w niedzielnych mszach w stosunku do zameldowanych wynosi niecałe 20 % a w stosunku do zamieszkałych na stałe około 25-30 %, każdy wierny regularnie składający ofiary pozwala na sfinansowanie powinności za kolejne 3-4 osoby, które kontakt z parafia mają sporadyczny lub prawie żaden. Tym serdeczniej dziękujemy za wszelkie formy wparcia.

3. Przed kościołem zbiórka ofiar do puszek na rzecz chorych na trąd.

4. Prasa katolicka przy wyjściu z kościoła.